Narodne zagonetke

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Šaka i prsti

0 0
Podeli zagonetku:

Šta je to što niko ne želi da ima, ali niko ne želi ni da izgubi?

Odgovor

Jedan jezik sve selo prevelo.

Odgovor

Danju leti i skače, a noću se ne pomiče.

Odgovor

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Odgovor

Bela kula bez prozora.

Odgovor

Bezubo prase junačku glavu popase.

Odgovor

U škrinjici, vinjici, poji mali vitikos.

Odgovor

Dupke stoji, dub se zove, usred duba zlato moje.

Odgovor

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Odgovor

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

Biser se momi niz lice roni. Znaš li mi reći  šta momu boli.

Odgovor

Na dva panja sto kovača kuju, jedan drugog nimalo ne čuju.

Odgovor