Narodne zagonetke

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Šaka i prsti

1 1
Podeli zagonetku:

Kad naša odiva porodi sina, zapjeva veselo, začu je sve selo.

Odgovor

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Odgovor

Ja oterah na vodu vola siva, a doterah bela.

Odgovor

Lončić, tarančić, nit se kuva, niti vri, ceo svet othrani.

Odgovor

Ptica crnica, celom svetu krvnica.

Odgovor

Manje veće premeće.

Odgovor

Da skupljaš sto godina, ne bi krčag nakupio.

Odgovor

Mala neva, a golemo testo zakuva.

Odgovor

Duše nema, a miče se; srce nema, u njem kuca; noge nema, ljude služi.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor

Navrh glave oko.

Odgovor