Narodne zagonetke

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Šaka i prsti

1 1
Podeli zagonetku:

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

Mlada sam i zelena, lijepa a malena; ko me takne – kune me.

Odgovor

Danju leti i skače, a noću se ne pomiče.

Odgovor

Jedno ostavih, a sto nađoh.

Odgovor

Ko ti je najmiliji, zimi mu leđa okreneš.

Odgovor

I u mene, i u tebe, i u šupca i u lukca, a i u drvene palice.

Odgovor

U bunaru vatra gori.

Odgovor

Moj doro svu noć prejezdi, a zemlju ne taknu.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Zlatan golub pod zemljom gukće, raduju mu se sva čeljad iz kuće.

Odgovor