Narodne zagonetke

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Šaka i prsti

1 1
Podeli zagonetku:

Belo je, sneg nije, slatko je, med nije.

Odgovor

Dugačko je kao uže, uže nije; zeleno je kao gušter, gušter nije; ogrebaće kao mačka, mačka nije.

Odgovor

Motovilo vilo, po gori hodilo, ni vode pilo, ni trave paslo, opet sito doma došlo.

Odgovor

Konj bez glave, put bez trave, beli svet pređe.

Odgovor

Da skupljaš sto godina, ne bi krčag nakupio.

Odgovor

Ja uhvatih za prteno, a prteno za drveno, a drveno za gvozdeno, a gvozdeno za mjedeno.

Odgovor

Crno malo na vrata stalo. Niti laje, niti ujeda, a u kuću nikoga ne pušta.

Odgovor

Dva brata preko polja trče, jedan drugoga dostignuti ne može dok oba na kraj ne dođu.

Odgovor

Šišilo, pipilo, didi baba nakarada, jare kokorljivo.

Odgovor

K soli ide, soli neće; k vodi ide, vode neće.

Odgovor

Uvek me imaš, ali me uvek i ostavljaš za sobom. Šta sam ja?

Odgovor

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor