Narodne zagonetke

Tanko kao žica, vitko kao zmija, puca kao puška, grize kao pas.

Bič

0 0
Podeli zagonetku:

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Odgovor

Trkom trči šarka preko polja žarka, drvena repa, gvozdena kljuna.

Odgovor

Bele pčele na zemlju sele.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

Mrtvi rodiše živoga.

Odgovor

U repu mu pamet.

Odgovor

Ana i Marija su igrale tenis. Opklada za svaki meč je bila 100 dinara. Ana je pobedila tri puta, ali je Marija na kraju dobila 500 dinara. Koliko mečeva  su devojke odigrale?

Odgovor

Za ovcama ide, čobanin nije; u lov ide, lovac nije; noću straži, stražar nije.

Odgovor

Na vodu ide, a vode ne pije.

Odgovor

Drvena rebra, a prteno srce.

Odgovor

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor

Bele koke ispod strehe vire.

Odgovor