Narodne zagonetke

Ti ga imaš, a ja se njime služim.

Ime

17 8
Podeli zagonetku:

Majstorija se vidi, a majstor se ne vidi.

Odgovor

Dve glave, dve ruke, šest nogu, a samo deset prstiju.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Zimi puno, leti prazno.

Odgovor

Beža beži, preža preži; skoči preža te uhvati bežu.

Odgovor

Decu ne rađa, a tovar nosi.

Odgovor

Mrtva kobila kraj puta leži, a iz nje živi mravi izlaze.

Odgovor

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor

Živo bukalo, mrtvo u kolu igralo.

Odgovor

Veće od konja, manje od magareta.

Odgovor

Dolete vrana u selo iz luga, te požnje srpom brata i druga.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor