Narodne zagonetke

Ti ga imaš, a ja se njime služim.

Ime

10 2
Podeli zagonetku:

Dva podruma, jedan direk.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Odgovor

Živo bukalo, mrtvo u kolu igralo.

Odgovor

Manje od maka, a digne junaka.

Odgovor

Gvozden vo, a drveni rogovi.

Odgovor

Dva niza bisera pozobaše sav rod iz sela.

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Mesan ražanj, gvozdeno pecivo.

Odgovor

Jedno grlo, a sedam glasova.

Odgovor

U našeg mačka rep do Čačka.

Odgovor

Gvozden konj, koštan samar, kožni ular.

Odgovor