Narodne zagonetke

Ti ga imaš, a ja se njime služim.

Ime

3 0
Podeli zagonetku:

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Odgovor

Ja uhvatih za prteno, a prteno za drveno, a drveno za gvozdeno, a gvozdeno za mjedeno.

Odgovor

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

Brava na kući, lopov u kući.

Odgovor

Zubi gvozdeni, srce prteno, a telo drveno.

Odgovor

Celoga veka prede, a žicu mu ne vidiš.

Odgovor

Mesan ražanj, gvozdeno pecivo.

Odgovor

Useo vrabac mečku.

Odgovor

Iva se vozi na tankoj lozi, sam se Bog čudi kako s’ Iva vozi na tankoj lozi.

Odgovor

Besna kučka usred gore laje; kad god lane, drveta nestane.

Odgovor

Klinda visi, pende zja; skoči klinde te uđe u pende.

Odgovor

I u mene, i u tebe, i u šupca i u lukca, a i u drvene palice.

Odgovor