Narodne zagonetke

Ti nosiš mene, ja nosim tebe.

Čovek i obuća

1 0
Podeli zagonetku:

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Bezubo prase junačku glavu popase.

Odgovor

Da skupljaš sto godina, ne bi krčag nakupio.

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor

Moj doro svu noć prejezdi, a zemlju ne taknu.

Odgovor

Divna moma divnim putem ide, divne pesme peva, vrlo pazi gde zalazi.

Odgovor

Gujina glava, gospodsko ruho, arapske noge.

Odgovor

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Crveno, malo, na putu stajalo, svakog s puta svraćalo.

Odgovor

Od mene svaka torba postaje lakša. Šta sam ja?

Odgovor

Što si od koga čuo, ja sam ti kazao.

Odgovor