Narodne zagonetke

Ti nosiš mene, ja nosim tebe.

Čovek i obuća

1 0
Podeli zagonetku:

Bele pčele na zemlju sele.

Odgovor

Jedno na dvoje ide.

Odgovor

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Majka kukrica, otac jaglika, dečica manita.

Odgovor

Veće od konja, manje od magareta.

Odgovor

Gujina glava, gospodsko ruho, arapske noge.

Odgovor

U rzana dva zrna, u rikače četiri.

Odgovor

Tri sestre i četiri brata idu zajedno jedno za drugim, a nikad se ne dostignu.

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Šilibilići vezu, šilibilići predu, šilibilići režu, šilibilići svakog odevaju, samo sebe gole ostavljaju.

Odgovor

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Odgovor