Narodne zagonetke

Brava na kući, lopov u kući.

Miš

2 0
Podeli zagonetku:

Dođe junak go i bos, skoči s mene vrh žene.

Odgovor

Koga ja poljubim, dugo me pamti.

Odgovor

Lončić vri; a niko mu ne jari.

Odgovor

Živo me biće na svet donelo, od mene mrtvog živo postalo.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Ide pop planinom, ogrnuo se slaninom.

Odgovor

Dođe baba usred luga, sa šezdeset i tri zuba, i obori četiri duba.

Odgovor

Bela kula bez prozora.

Odgovor

Jedna guja preko bela sveta.

Odgovor

Manje veće premeće.

Odgovor

Stari Arapin je želeo da ostavi svoje bogatstvo jednom od dvojice sinova. Predložio je da se trkaju kamilama, a da vlasnik kamile koja poslednja stigne na cilj osvoji bogatstvo. Dva brata su danima lutala po pustinji ne želeći da stignu prvi, jer ko stigne prvi ostaje bez ičega. Pošto je ovo moglo da traje u nedogled, a sinovi su bili gladni i žedni u pustinji, upitali su mudrog čoveka za savet. Kada im je dao savet, skočili su na kamile i silovitom brzinom se uputili ka cilju. Šta im je mudri čovek rekao?

Odgovor

U repu mu pamet.

Odgovor