Narodne zagonetke

Brava na kući, lopov u kući.

Miš

0 0
Podeli zagonetku:

Belo je, sneg nije, slatko je, med nije.

Odgovor

Crven tur na tanjur.

Odgovor

Vanja ima 6 pari crnih rukavica i 6 pari braon rukavica u fioci. Ako je Vanja u potpunom mraku, i želi da izvuče par rukavica iste boje (levu i desnu), iz koliko pokušaja (koliko izvučenih rukavica) će to moći da uradi?

Odgovor

Lijeska trolijeska, u lijesci oganj gori, u ognju čovek stoji.

Odgovor

Crna buva kuću čuva.

Odgovor

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

Uvek sam ispred tebe i nikad nisam iza tebe. Šta sam ja?

Odgovor

Crno, malo, nevaljalo, svemu svetu dodijalo.

Odgovor

Dođe junak go i bos, skoči s mene vrh žene.

Odgovor

Konj jaše, a gospodar peške ide.

Odgovor

Žuto, savijeno, u meso ubodeno; svrbi i boli, i opet kaže: nek stoji.

Odgovor

Živo me biće na svet donelo, od mene mrtvog živo postalo.

Odgovor