Narodne zagonetke

Brava na kući, lopov u kući.

Miš

1 0
Podeli zagonetku:

Gurava kobila sve polje pobila.

Odgovor

Iz malena neba sneg pada.

Odgovor

Uvek sam ispred tebe i nikad nisam iza tebe. Šta sam ja?

Odgovor

Mrtvi nosi živoga preko polja nepočin-polja; ne počinuo dok ne pogodiš.

Odgovor

Klinda visi, pende zja; skoči klinde te uđe u pende.

Odgovor

Čuča čuči, bega beži, skoči čuča te uhvati begu.

Odgovor

Što ima više nogu, tim lakše diše.

Odgovor

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

U nas jarac, čudan jarac, u njega su čudni rozi: na jednome zmaj kuje, a na drugom vran graje; ne čuje vran šta zmaj kuje, ni čuje zmaj šta vran graje.

Odgovor

Šarena krava perasta, celoga sela nevesta.

Odgovor

Laje – pas nije; sve se oko naše kuće vije, od paščadi se krije.

Odgovor

Mrtvo živo tuče.

Odgovor