Narodne zagonetke

Tri sestre i četiri brata idu zajedno jedno za drugim, a nikad se ne dostignu.

Dani u nedelji

0 0
Podeli zagonetku:

Koga ja poljubim, dugo me pamti.

Odgovor

Leži vo galonja, dođe vo bjelonja, pa ga poćera.

Odgovor

Na vodu ide, a vode ne pije.

Odgovor

Crno, malo, nevaljalo, svemu svetu dodijalo.

Odgovor

Veži ga – ide, odveži ga – ne ide.

Odgovor

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Zimi me grliš, a leti ne mariš za me.

Odgovor

Šta je to što može da proputuje čitav svet, a ne pomera se iz ćoška?

Odgovor

Jedna glava, a stotinu kapa.

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor

Crna buva kuću čuva.

Odgovor