Narodne zagonetke

Trista naopako, a trista naoposlom.

Ćeramida na kući

0 0
Podeli zagonetku:

Šta bacaš kada ti je potrebno, a podižeš kada ti više ne treba?

Odgovor

Bezubo prase junačku glavu popase.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Živo bukalo, mrtvo u kolu igralo.

Odgovor

Danju leti i skače, a noću se ne pomiče.

Odgovor

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Odgovor

Zaklah vola rebronju, sva mu rebra pojedoh, jedno rebro ostavih – dogodine biće vo.

Odgovor

Ako je samo jedna od ovih izjava tačna, koliko ćerki ja imam?

  • Imam više od 10 ćerki
  • Imam manje od 10 ćerki
  • Imam barem jednu ćerku
Odgovor

Žuto, savijeno, u meso ubodeno; svrbi i boli, i opet kaže: nek stoji.

Odgovor

Lipu sekoh jedno leto, sekoh lipu drugo leto, sekoh lipu treće leto – a sva lipa jednolika.

Odgovor

Duše nema, a miče se; srce nema, u njem kuca; noge nema, ljude služi.

Odgovor

Jedan jezik sve selo prevelo.

Odgovor