Narodne zagonetke

Trkom trči šarka preko polja žarka, drvena repa, gvozdena kljuna.

Kosa

0 0
Podeli zagonetku:

Majka mršavi, a dete deblja.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Čuča čuči, bega beži, skoči čuča te uhvati begu.

Odgovor

Kad inje pade, sve se more smrže.

Odgovor

Futa, futa, po kući, pa se skri iza vrata.

Odgovor

Koliko kvadrata ima na slici?

Koliko kvadrata ima na slici?

Odgovor

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Odgovor

Uvek ječi, a bolesno nije.

Odgovor

Zlatan golub pod zemljom gukće, raduju mu se sva čeljad iz kuće.

Odgovor

Žena carica, muž lenština, deca radnici.

Odgovor

Ja uhvatih za prteno, a prteno za drveno, a drveno za gvozdeno, a gvozdeno za mjedeno.

Odgovor

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Odgovor