Narodne zagonetke

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Kornjača

0 0
Podeli zagonetku:

Lončić, tarančić, nit se kuva, niti vri, ceo svet othrani.

Odgovor

Gurava kobila sve polje pobila.

Odgovor

Jedno maleno, po srijedi tanano, sve je polje prebralo.

Odgovor

Zacili, zamili, učini selo veselo.

Odgovor

Uvek sam ispred tebe i nikad nisam iza tebe. Šta sam ja?

Odgovor

Od mene svaka torba postaje lakša. Šta sam ja?

Odgovor

Studeno i ledeno, a devojci srce greje.

Odgovor

Stari Arapin je želeo da ostavi svoje bogatstvo jednom od dvojice sinova. Predložio je da se trkaju kamilama, a da vlasnik kamile koja poslednja stigne na cilj osvoji bogatstvo. Dva brata su danima lutala po pustinji ne želeći da stignu prvi, jer ko stigne prvi ostaje bez ičega. Pošto je ovo moglo da traje u nedogled, a sinovi su bili gladni i žedni u pustinji, upitali su mudrog čoveka za savet. Kada im je dao savet, skočili su na kamile i silovitom brzinom se uputili ka cilju. Šta im je mudri čovek rekao?

Odgovor

Jedna guja preko bela sveta.

Odgovor

U bunaru vatra gori.

Odgovor

Jedan prut čitav tor oplete.

Odgovor

Kada oduzmeš polovinu ovom broju ne ostane ti ništa. Koji je to broj?

Odgovor