Narodne zagonetke

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Kornjača

0 0
Podeli zagonetku:

Šišilo, pipilo, didi baba nakarada, jare kokorljivo.

Odgovor

Iščupah hrast nasred gore i mesto mu ne mogu naći.

Odgovor

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

U bunaru vatra gori.

Odgovor

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor

Jedno na dvoje ide.

Odgovor

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Odgovor

Uveče zlatno proso prosu, a ujutro sve pokupi.

Odgovor

Na dva panja sto kovača kuju, jedan drugog nimalo ne čuju.

Odgovor

Što sam dug, da sam prav, do neba bi dohvatio.

Odgovor

Lonac vri nasred polja; niti u njemu vode ima, niti pod njim vatre ima, a sve vri, nikad ne prestaje.

Odgovor

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Odgovor