Narodne zagonetke

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Kornjača

0 0
Podeli zagonetku:

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Odgovor

Iz živog ispade, živ ga diže, jezik mu raseče, te sedamdeset i sedam jezika govori.

Odgovor

Leti bežiš od njega, zimi trčiš ka njemu.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Ja udarih gvozdenim maljem u Kamen-grad, iz njega skoči Devenduka kralj i primi se u Mekiš-grad.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Ćoravi vide zeca, kljasti ga uhvati, a goli ga sakri i kući donese.

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor

U vodi se vide, a u vodi nisu.

Odgovor

Lipu sekoh jedno leto, sekoh lipu drugo leto, sekoh lipu treće leto – a sva lipa jednolika.

Odgovor

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

Danju gospođa, noću sluškinja.

Odgovor