Narodne zagonetke

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Kornjača

1 0
Podeli zagonetku:

Deda babu tišti, ispod babe bela pena pišti.

Odgovor

Beo pas na kući leži.

Odgovor

Duše nema, duše nosi.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Usta nema, a ujeda.

Odgovor

Majstorija se vidi, a majstor se ne vidi.

Odgovor

U škrinjici, vinjici, poji mali vitikos.

Odgovor

Leptirica lepeće kroz bijelo lešće; petina je ćeraju, a petina čekaju.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Tanko kao žica, vitko kao zmija, puca kao puška, grize kao pas.

Odgovor

Zubi gvozdeni, srce prteno, a telo drveno.

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor