Narodne zagonetke

Ćićer poje pod lopuh, ćićerica dohodi, mrvice mu donosi.

Ptica i ptičići

1 0
Podeli zagonetku:

Žena carica, muž lenština, deca radnici.

Odgovor

Gvozden konj, koštan samar, kožni ular.

Odgovor

Golub guče na vrh kuće, plete gaće, putovaće.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Uvek ječi, a bolesno nije.

Odgovor

Kad naša odiva porodi sina, zapjeva veselo, začu je sve selo.

Odgovor

U škrinjici, vinjici, poji mali vitikos.

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata.

Odgovor

Mala neva, a golemo testo zakuva.

Odgovor

Iva se vozi na tankoj lozi, sam se Bog čudi kako s’ Iva vozi na tankoj lozi.

Odgovor

Ako me čvrsto držiš, biću ti rob, ako me upustiš, iskopaću ti grob.

Odgovor

Manje veće premeće.

Odgovor