Narodne zagonetke

Ćićer poje pod lopuh, ćićerica dohodi, mrvice mu donosi.

Ptica i ptičići

1 0
Podeli zagonetku:

Kuka, a nije joj muka.

Odgovor

Bez kože uđe, s kožom iziđe.

Odgovor

Jedno ime i u gori i u vodi.

Odgovor

Dve zmije putem idu, a nikad jedna drugu ne mogu stići ni prestići.

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor

Futa, futa, po kući, pa se skri iza vrata.

Odgovor

Da je žena, nije žena; da je čovek, nije čovek; pređu prede, platno tka, a ipak go ide.

Odgovor

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor

K soli ide, soli neće; k vodi ide, vode neće.

Odgovor

Šta je to što niko ne želi da ima, ali niko ne želi ni da izgubi?

Odgovor

Ja uzmem gvozden ključ, te otvorim zelen grad, pa išćeram crna goveda.

Odgovor

Šta je to što može da proputuje čitav svet, a ne pomera se iz ćoška?

Odgovor