Narodne zagonetke

Ćićer poje pod lopuh, ćićerica dohodi, mrvice mu donosi.

Ptica i ptičići

1 0
Podeli zagonetku:

Kad ima vode, pije vina; kad nema vode, pije vode.

Odgovor

Četiri brata kuću grade, ali bez petog ne mogu da je načine.

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Voćku tresem ovde, a rod na po sata daleko pada.

Odgovor

Gde nam je vranac lane ležao, i danas mu se mesto poznaje.

Odgovor

Tanko kao žica, vitko kao zmija, puca kao puška, grize kao pas.

Odgovor

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor

Car večera, buzdovan mu igra.

Odgovor

Rupelov grifon je ptica koja može da dostigne najveću visinu u letu. Nekada se dešavalo da ih uoče piloti mlaznih aviona. Do koje visine ove ptice mogu leteti?

Odgovor

Deda babu tišti, ispod babe bela pena pišti.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Veliko k’o breg, gorko k’o jed, slatko k’o med.

Odgovor