Narodne zagonetke

Ćićer poje pod lopuh, ćićerica dohodi, mrvice mu donosi.

Ptica i ptičići

1 0
Podeli zagonetku:

Čuvam blago ako mene čuvaju.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Crno malo na vrata stalo. Niti laje, niti ujeda, a u kuću nikoga ne pušta.

Odgovor

Danju sam laž, a noću istina. Šta sam ja?

Odgovor

U našega dede sto rupica glede.

Odgovor

Ako nema, ružen je, ako ima, bijen je.

Odgovor

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Odgovor

Konj bez glave, put bez trave, beli svet pređe.

Odgovor

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor

Crn tata, crna mama, u sredini divota dijete.

Odgovor

Šareno ti kolo velju, ni na nebu, ni na zemlji.

Odgovor

Crno-crnilo, vrano-vranilo; ako ga ne pogodiš, crevo ti se zgrčilo.

Odgovor