Narodne zagonetke

Uvek ječi, a bolesno nije.

Reka

2 0
Podeli zagonetku:

Dve glave, dve ruke, šest nogu, a samo deset prstiju.

Odgovor

Klimen visi, pende zja, klimen pendu lepanda.

Odgovor

Čovek je kupovao jabuke za 50 dinara, a prodavao ih za 30 dinara. Nakon nekog vremena postao je milioner. Kako je to moguće?

Odgovor

Dupke stoji, dub se zove, usred duba zlato moje.

Odgovor

Trkom trči šarka preko polja žarka, drvena repa, gvozdena kljuna.

Odgovor

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Odgovor

Mala neva, a golemo testo zakuva.

Odgovor

Studeno i ledeno, a devojci srce greje.

Odgovor

U vodi se vide, a u vodi nisu.

Odgovor

Mlada sam i zelena, lijepa a malena; ko me takne – kune me.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Mrkonja se i galonja po nebu jalovili, nama pretili.

Odgovor