Narodne zagonetke

Biser se momi niz lice roni. Znaš li mi reći  šta momu boli.

Suze

0 0
Podeli zagonetku:

Celi dan meri meso, a celu noć broji zvezde.

Odgovor

Šta je to što može da proputuje čitav svet, a ne pomera se iz ćoška?

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata.

Odgovor

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Odgovor

Što god od tebe više kidam, to sam sve veća.

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

U nas jarac, čudan jarac, u njega su čudni rozi: na jednome zmaj kuje, a na drugom vran graje; ne čuje vran šta zmaj kuje, ni čuje zmaj šta vran graje.

Odgovor

Živi bez tela, govori bez jezika, plače bez duše, smeje se bez radosti; niko ga ne vidi, a svi ga čuju.

Odgovor

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Odgovor

Laje – pas nije; sve se oko naše kuće vije, od paščadi se krije.

Odgovor

Igra mlada oko Tabor-grada, da izigra Čokoriju kneza.

Odgovor