Narodne zagonetke

Biser se momi niz lice roni. Znaš li mi reći  šta momu boli.

Suze

0 0
Podeli zagonetku:

Četvorica živa jednog mrtvog vuku; on se krije i u zemlju rije.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Odgovor

Usta nema, a ujeda.

Odgovor

Zemlja plače, gora je zabavlja.

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor

Ide pop planinom, ogrnuo se slaninom.

Odgovor

Vipoje poji, na koplju stoji; da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

Odgovor

Šta je to što može da proputuje čitav svet, a ne pomera se iz ćoška?

Odgovor

Uvek sam ispred tebe i nikad nisam iza tebe. Šta sam ja?

Odgovor