Narodne zagonetke

Biser se momi niz lice roni. Znaš li mi reći  šta momu boli.

Suze

0 0
Podeli zagonetku:

Bela kvočka danju piliće rastura; crna kvočka noću piliće sakuplja.

Odgovor

Zmija šiče kroz šibljiče, za njom se meće junačko pleće.

Odgovor

Tijelo drveno, a srce kameno.

Odgovor

Što god od tebe više kidam, to sam sve veća.

Odgovor

Manje od maka, a digne junaka.

Odgovor

Kus pas preko sela pređe, svi ga ljudi u zadnjicu ljube.

Odgovor

Pošto cigarete ne mogu biti ispušene do kraja, beskućnik koji skuplja opuške na ulici pravi cigarete od njih. Od svakih 5 opušaka moguće je napraviti jednu cigaretu. Ako je beskućnik danas skupio 25 opušaka, koliko cigareta će moći da napravi?

Odgovor

Drvena mati, železna deca.

Odgovor

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor

Stoji kula u polju, kad sneg pade nje nestade.

Odgovor

Bela kula bez prozora.

Odgovor

Suv uđe, mokar izađe.

Odgovor