Narodne zagonetke

Biser se momi niz lice roni. Znaš li mi reći  šta momu boli.

Suze

0 0
Podeli zagonetku:

Šta je to manje od mravljih usta?

Odgovor

Doleteše ptice bez perja, padoše na drvo bez lišća; dolete momče bez usta, pojede ptice bez perja.

Odgovor

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Odgovor

Drvena mati, železna deca.

Odgovor

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Odgovor

Gamižalo gamiže, košulju mi podiže, ja ga teram naniže, a on skače naviše.

Odgovor

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Odgovor

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor

Dva brata preko polja trče, jedan drugoga dostignuti ne može dok oba na kraj ne dođu.

Odgovor

Kuka, a nije joj muka.

Odgovor

Zubi gvozdeni, srce prteno, a telo drveno.

Odgovor