Narodne zagonetke

Uveče zatuci, izjutra izvuci.

Ključaonica

0 0
Podeli zagonetku:

U jednoj kući oganj gori, a kroz drugu dim izlazi.

Odgovor

Mala neva, a golemo testo zakuva.

Odgovor

Bela kula bez prozora.

Odgovor

Na vrančiću kolo igra.

Odgovor

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor

Divna moma divnim putem ide, divne pesme peva, vrlo pazi gde zalazi.

Odgovor

Drven deda koze tera.

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

Majka mršavi, a dete deblja.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Odgovor

Četiri četirka i dva leptirka, nad njima erak vije perak.

Odgovor