Narodne zagonetke

Uveče zatuci, izjutra izvuci.

Ključaonica

0 0
Podeli zagonetku:

Devojka nosi sto košulja, dunu vetar – gola stražnjica.

Odgovor

Kositero litero, niti se peče niti se vari, a ceo svet se njime hrani.

Odgovor

Šišilo, pipilo, didi baba nakarada, jare kokorljivo.

Odgovor

Jedno na dvoje ide.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor

Majka mršavi, a dete deblja.

Odgovor

Dva se brata vazdan biju, noću se celivaju.

Odgovor

Mrtvi rodiše živoga.

Odgovor

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Odgovor

Besna kučka usred gore laje; kad god lane, drveta nestane.

Odgovor