Narodne zagonetke

U vodi se vide, a u vodi nisu.

Zvezde

1 1
Podeli zagonetku:

Suv uđe, mokar izađe.

Odgovor

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Odgovor

Jedna glava, a stotinu kapa.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Ako je samo jedna od ovih izjava tačna, koliko ćerki ja imam?

  • Imam više od 10 ćerki
  • Imam manje od 10 ćerki
  • Imam barem jednu ćerku
Odgovor

Klimen visi, pende zja, klimen pendu lepanda.

Odgovor

Vazdan radi, a hleba i vode ne traži.

Odgovor

Useo vrabac mečku.

Odgovor

U naše tete suknja do pete, ni koncem sašivena, ni iglom prošivena.

Odgovor

Bije te povazdan, a ne vidiš ga.

Odgovor

Kroz goru ide, a ne šušti.

Odgovor

Planinska koza se penje uz strmu stenu visoku 60 metara. Svakog minuta, koza može da se popne 3 metra ali zbog nagiba odmah sklizne 2 metra. Koliko vremena će biti potrebno kozi da stigne do vrha?

Odgovor