Narodne zagonetke

U vodi se vide, a u vodi nisu.

Zvezde

0 0
Podeli zagonetku:

Kositero litero, niti se peče niti se vari, a ceo svet se njime hrani.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

U tmini se rodi, u videlo umre.

Odgovor

Leži vo galonja, dođe vo bjelonja, pa ga poćera.

Odgovor

Majka mršavi, a dete deblja.

Odgovor

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Odgovor

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Odgovor

Dva podruma, jedan direk.

Odgovor

Usred mora oganj gori.

Odgovor

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Odgovor

Šilibilići vezu, šilibilići predu, šilibilići režu, šilibilići svakog odevaju, samo sebe gole ostavljaju.

Odgovor

Bez ivera na vodi ćuprija.

Odgovor