Narodne zagonetke

U glavi mi popuhuju, a u rebra pokuckuju, repom jade odušuju.

Duduk / Svirala

0 1
Podeli zagonetku:

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor

Mrtvo živo tuče.

Odgovor

Šarena krava perasta, celoga sela nevesta.

Odgovor

Čuješ ga, a ne vidiš ga.

Odgovor

U gorici na jednoj nožici.

Odgovor

Dolete vrana u selo iz luga, te požnje srpom brata i druga.

Odgovor

Bradu nosi – vetar nije, torbu ima – prosjak nije, rupu traži – miš nije.

Odgovor

Usta nema, a ujeda.

Odgovor

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Odgovor

Dovuče se šigo-migo, za njim brkov sitno-hitro; da ne bi babine rupe, upade u brkove ruke.

Odgovor

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor

Ide da se kupa, a ostavi trbuh kod kuće.

Odgovor