Narodne zagonetke

U glavi mi popuhuju, a u rebra pokuckuju, repom jade odušuju.

Duduk / Svirala

0 0
Podeli zagonetku:

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Šuto june kroz goru gudi.

Odgovor

Zuba nema, ruku nema, a opet hvata i ujeda.

Odgovor

Usta nema, a ujeda.

Odgovor

Iz drvene matere tri gvozdena sina vire.

Odgovor

Brava na kući, lopov u kući.

Odgovor

U danu ga nigde živa nema; noću peva tanko glasovito, a sa kopljem bode ponosito.

Odgovor

Crn tata, crna mama, u sredini divota dijete.

Odgovor

Bele čele na tle sele, oganj pade, njih nestade.

Odgovor

Jedan lije, drugi pije, treći raste.

Odgovor

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Odgovor

U škrinjici, vinjici, poji mali vitikos.

Odgovor