Narodne zagonetke

U gorici na jednoj nožici.

Pečurka

2 0
Podeli zagonetku:

Gvozden pas u šumi laje.

Odgovor

Drvena rebra, a prteno srce.

Odgovor

Kad naša odiva porodi sina, zapjeva veselo, začu je sve selo.

Odgovor

Živo bilo i živo hranilo, a sada žive nosi.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Mrkonja se i galonja po nebu jalovili, nama pretili.

Odgovor

Dva se brata glede preko žive grede.

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata.

Odgovor

Usta nema, a sa svakim zbori.

Odgovor

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Mesan ražanj, gvozdeno pecivo.

Odgovor