Narodne zagonetke

U gorici na jednoj nožici.

Pečurka

2 0
Podeli zagonetku:

Majstorija se vidi, a majstor se ne vidi.

Odgovor

Dvoje se gledalo, jedno drugog bojalo, oboje brkato, oboje repato.

Odgovor

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

Planinska koza se penje uz strmu stenu visoku 60 metara. Svakog minuta, koza može da se popne 3 metra ali zbog nagiba odmah sklizne 2 metra. Koliko vremena će biti potrebno kozi da stigne do vrha?

Odgovor

Šta je to što niko ne želi da ima, ali niko ne želi ni da izgubi?

Odgovor

Crveno, malo, na putu stajalo, svakog s puta svraćalo.

Odgovor

Kupujemo ih da bi jeli, ali ne jedemo ih?

Odgovor

Šetala baba okata, nosila sina rogata.

Odgovor

Zvono, a ne zvoni.

Odgovor

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Odgovor

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Odgovor