Narodne zagonetke

U gorici na jednoj nožici.

Pečurka

12 0
Podeli zagonetku:

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Odgovor

Ptica crnica, celom svetu krvnica.

Odgovor

Šuto june kroz goru gudi.

Odgovor

Bradu nosi – vetar nije, torbu ima – prosjak nije, rupu traži – miš nije.

Odgovor

Kad ćić pade, sve se more smrže.

Odgovor

Moj doro svu noć prejezdi, a zemlju ne taknu.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Matematička zagonetka - petokraka

Odgovor

Dva lončića, četiri zaklopčića.

Odgovor

Gvozden konj, koštan samar, kožni ular.

Odgovor

Ide da se kupa, a ostavi trbuh kod kuće.

Odgovor

Manje veće premeće.

Odgovor