Narodne zagonetke

U gorici na jednoj nožici.

Pečurka

6 0
Podeli zagonetku:

Vanja ima 6 pari crnih rukavica i 6 pari braon rukavica u fioci. Ako je Vanja u potpunom mraku, i želi da izvuče par rukavica iste boje (levu i desnu), iz koliko pokušaja (koliko izvučenih rukavica) će to moći da uradi?

Odgovor

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Ide putem šilježe, nabubreno čekmeže, istrčaše sve žene da ga vide od želje.

Odgovor

Navrh glave oko.

Odgovor

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

Uveče zlatno proso prosu, a ujutro sve pokupi.

Odgovor

Iz živog ispade, živ ga diže, jezik mu raseče, te sedamdeset i sedam jezika govori.

Odgovor

Crno malo na vrata stalo. Niti laje, niti ujeda, a u kuću nikoga ne pušta.

Odgovor

Manje veće premeće.

Odgovor

Na vrančiću kolo igra.

Odgovor

Drven trbuh, kožna leđa, dlakama govori.

Odgovor