Narodne zagonetke

Ugrkinja vodu nosi, utrci je susretoše, utrkinja zemlji pade, ugrcima vode dade.

Krmača i prasići

0 0
Podeli zagonetku:

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Ide ovca preko doca, nosi trista i tri koca.

Odgovor

Jedna guja preko bela sveta.

Odgovor

U gorici na jednoj nožici.

Odgovor

Mrtvo živo rađa.

Odgovor

Ana i Marija su igrale tenis. Opklada za svaki meč je bila 100 dinara. Ana je pobedila tri puta, ali je Marija na kraju dobila 500 dinara. Koliko mečeva  su devojke odigrale?

Odgovor

Ja imadoh crne goste; dođoše mi u ljeto, a odoše u zimu.

Odgovor

Jedan jezik sve selo prevelo.

Odgovor

U jedne ptice levo krilo belo, a drugo crno.

Odgovor

Upirući prstom u čoveka, žena je rekla: “Njegova majka je jedina ćerka moje majke.” U kom srodstvu su ovaj čovek i ova žena?

Odgovor

Usta nema, a sa svakim zbori.

Odgovor