Narodne zagonetke

U danu ga nigde živa nema; noću peva tanko glasovito, a sa kopljem bode ponosito.

Komarac

0 0
Podeli zagonetku:

Iz malena neba sneg pada.

Odgovor

Mrtvo živo rađa.

Odgovor

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Odgovor

Ko ti je najmiliji, zimi mu leđa okreneš.

Odgovor

Zapjeva sužanj kad na slobodu izađe.

Odgovor

Biser se momi niz lice roni. Znaš li mi reći  šta momu boli.

Odgovor

Što ima više nogu, tim lakše diše.

Odgovor

Brat i ja uvek idemo zajedno, iako smo veoma različiti. Njega čuješ, ali mene ne. Mene vidiš, ali njega ne. Ko smo mi?

Odgovor

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor

U jedne ptice levo krilo belo, a drugo crno.

Odgovor

Sto svata na jednom konju jašu, crvenijeh dolama, crnijeh kalpaka.

Odgovor

Hitro momče kroz goru prođe, teško onom do koga dođe.

Odgovor