Narodne zagonetke

U danu ga nigde živa nema; noću peva tanko glasovito, a sa kopljem bode ponosito.

Komarac

0 0
Podeli zagonetku:

Ujutro ide na četiri noge, na podne na dve, a uveče na tri.

Odgovor

24 brata na jednom konju sede, trčeći lete, a nikada jedan drugoga stići ne može.

Odgovor

Zemlja plače, gora je zabavlja.

Odgovor

U vodi se vide, a u vodi nisu.

Odgovor

Pre nego što je Mont Everest otkriven, koja je bila najviša planina na Zemlji?

Odgovor

U meni i u gori jedno ime.

Odgovor

Na vrhu je okato, na sredini bokato, a jezikom žerav zoblje.

Odgovor

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor

Mesan ražanj, gvozdeno pecivo.

Odgovor

Zašto ptice lete na jug kada je jesen?

Odgovor

U mojega vranca gvozdena jajca.

Odgovor

Futa, futa, po kući, pa se skri iza vrata.

Odgovor