Narodne zagonetke

Uđe golo u rutavo.

Ruka i rukavica

1 2
Podeli zagonetku:

Jedan prut čitav tor oplete.

Odgovor

Kad ima vode, pije vina; kad nema vode, pije vode.

Odgovor

Živ živuljak, a živo meso najvoli.

Odgovor

Ja oćerah kravu jalovu, a doćerah je doma steonu.

Odgovor

Crveno, malo, na putu stajalo, svakog s puta svraćalo.

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

Koliko kvadrata ima na slici?

Koliko kvadrata ima na slici?

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Četiri roga, jedna noga, tovar nose, svi se voze.

Odgovor

Danju leti i skače, a noću se ne pomiče.

Odgovor

Žuto, savijeno, u meso ubodeno; svrbi i boli, i opet kaže: nek stoji.

Odgovor

Žena carica, muž lenština, deca radnici.

Odgovor