Narodne zagonetke

Uđe golo u rutavo.

Ruka i rukavica

0 0
Podeli zagonetku:

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Odgovor

Doleteše ptice bez perja, padoše na drvo bez lišća; dolete momče bez usta, pojede ptice bez perja.

Odgovor

Zašto mi to zašto: ono na ono; ono u ono; ono kroz ono; ono pod ono.

Odgovor

Živi bez tela, govori bez jezika, plače bez duše, smeje se bez radosti; niko ga ne vidi, a svi ga čuju.

Odgovor

Ide da se kupa, a ostavi trbuh kod kuće.

Odgovor

Dva podruma, jedan direk.

Odgovor

Zemlja plače, gora je zabavlja.

Odgovor

Za ovcama ide, čobanin nije; u lov ide, lovac nije; noću straži, stražar nije.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

Jedna guja preko bela sveta.

Odgovor

Trista naopako, a trista naoposlom.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor