Narodne zagonetke

Uđe golo u rutavo.

Ruka i rukavica

4 2
Podeli zagonetku:

Lonac vri nasred polja; niti u njemu vode ima, niti pod njim vatre ima, a sve vri, nikad ne prestaje.

Odgovor

Kada oduzmeš polovinu ovom broju ne ostane ti ništa. Koji je to broj?

Odgovor

Dva podruma, jedan direk.

Odgovor

Trista naopako, a trista naoposlom.

Odgovor

Ujak ujnu giliče, ujna mu se primiče.

Odgovor

Zimi me grliš, a leti ne mariš za me.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

Živo bukalo, mrtvo u kolu igralo.

Odgovor

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Odgovor

Šilibilići vezu, šilibilići predu, šilibilići režu, šilibilići svakog odevaju, samo sebe gole ostavljaju.

Odgovor

U odaji kreše, a napolju varnice iskaču.

Odgovor

Na dva panja sto kovača kuju, jedan drugog nimalo ne čuju.

Odgovor