Narodne zagonetke

Bije te povazdan, a ne vidiš ga.

Vetar

2 0
Podeli zagonetku:

Ako nema, ružen je, ako ima, bijen je.

Odgovor

U danu ga nigde živa nema; noću peva tanko glasovito, a sa kopljem bode ponosito.

Odgovor

Ide ovca preko doca, nosi trista i tri koca.

Odgovor

Duše nema, duše nosi.

Odgovor

Usta ima, a ne govori; noge ima, a ne ide; glavu ima, a ne misli.

Odgovor

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Odgovor

Ivan i Aleksa su sportski reporteri koji su se upravo vratili sa takmičenja u karateu na kome su učestvovali Luka, Radovan i Jovan.

U Ivanovom izveštaju piše da je Luka bio prvi, a Radovan drugi.

Aleksin izveštaj kaže da je Jovan bio prvi, a Luka drugi.

Ako znamo da ni Ivanov ni Aleksin izveštaj nije tačan, ali da su i Ivan i Aleksa pogodili jednu i promašili jednu poziciju u plasmanu, koji je tačan plasman takmičara?

Odgovor

U glavi mi popuhuju, a u rebra pokuckuju, repom jade odušuju.

Odgovor

Šušter gušter na vrh kuće gaće veže.

Odgovor

Šaren šiba po dubima, nosi smrcu u zubima.

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor

Crno-crnilo, vrano-vranilo; ako ga ne pogodiš, crevo ti se zgrčilo.

Odgovor