Narodne zagonetke

Bije te povazdan, a ne vidiš ga.

Vetar

0 0
Podeli zagonetku:

Tri sestre i četiri brata idu zajedno jedno za drugim, a nikad se ne dostignu.

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor

Zašto ptice lete na jug kada je jesen?

Odgovor

U naše tete suknja do pete, ni koncem sašivena, ni iglom prošivena.

Odgovor

Krpa na krpu, tipa na tipu, ni koncem šiveno, ni iglom bodeno.

Odgovor

Zemlja plače, gora je zabavlja.

Odgovor

Jedna glava, četiri oka, dva u pećini stoje, a dva na konju jašu.

Odgovor

Masno je – maslo nije, zeleno je – žuč nije, slatko je – med nije, gorko je – pelin nije.

Odgovor

Manje veće premeće.

Odgovor

Da skupljaš sto godina, ne bi krčag nakupio.

Odgovor

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor

Leptirica lepeće kroz bijelo lešće; petina je ćeraju, a petina čekaju.

Odgovor