Narodne zagonetke

U jedne ptice levo krilo belo, a drugo crno.

Dan i noć

3 0
Podeli zagonetku:

Trista naopako, a trista naoposlom.

Odgovor

Kada oduzmeš polovinu ovom broju ne ostane ti ništa. Koji je to broj?

Odgovor

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Odgovor

Imam mnogo zuba, ali ne mogu da grizem. Šta sam ja?

Odgovor

Beo pas na kući leži.

Odgovor

U glavi mi popuhuju, a u rebra pokuckuju, repom jade odušuju.

Odgovor

Uvek me imaš, ali me uvek i ostavljaš za sobom. Šta sam ja?

Odgovor

Šareno štapče kroz plot promače.

Odgovor

Žuti prasci polegali u kaci.

Odgovor

Lonac goveđi, zaklop bravlji, a meso junačko.

Odgovor

Bela kvočka danju piliće rastura; crna kvočka noću piliće sakuplja.

Odgovor

Kad ide u goru, kući gleda; a kad ide kući, u goru gleda.

Odgovor