Narodne zagonetke

U jednoj kući oganj gori, a kroz drugu dim izlazi.

Lula i čibuk

0 0
Podeli zagonetku:

U našeg mačka rep do Čačka.

Odgovor

Ide ovca preko doca, nosi trista i tri koca.

Odgovor

Celoga veka prede, a žicu mu ne vidiš.

Odgovor

Manje od maka, a digne junaka.

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata.

Odgovor

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Odgovor

Planinska koza se penje uz strmu stenu visoku 60 metara. Svakog minuta, koza može da se popne 3 metra ali zbog nagiba odmah sklizne 2 metra. Koliko vremena će biti potrebno kozi da stigne do vrha?

Odgovor

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor

Kad ćić pade, sve se more smrže.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Danju klanja, noću zvezde broji.

Odgovor

U vodi se vide, a u vodi nisu.

Odgovor