Narodne zagonetke

U jednoj kućici trideset devojaka, obučene u bele haljine, sa crvenim kapama.

Šibice

0 2
Podeli zagonetku:

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Stoji kula u polju, kad sneg pade nje nestade.

Odgovor

Klinda visi, pende zja; skoči klinde te uđe u pende.

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Dva lokvanja oko panja.

Odgovor

Crven tur na tanjur.

Odgovor

Živo crno, mrtvo crveno.

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

U vodi se vide, a u vodi nisu.

Odgovor

Planinska koza se penje uz strmu stenu visoku 60 metara. Svakog minuta, koza može da se popne 3 metra ali zbog nagiba odmah sklizne 2 metra. Koliko vremena će biti potrebno kozi da stigne do vrha?

Odgovor

Manje veće premeće.

Odgovor