Narodne zagonetke

U jednoj kućici trideset devojaka, obučene u bele haljine, sa crvenim kapama.

Šibice

0 2
Podeli zagonetku:

Mrtvo živo rađa.

Odgovor

Zlatan golub pod zemljom gukće, raduju mu se sva čeljad iz kuće.

Odgovor

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor

Zec more preskoči, a šapice ne umoči.

Odgovor

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Doleteše ptice bez perja, padoše na drvo bez lišća; dolete momče bez usta, pojede ptice bez perja.

Odgovor

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Odgovor

Zvono, a ne zvoni.

Odgovor

Kad naša odiva porodi sina, zapjeva veselo, začu je sve selo.

Odgovor

Zimi me grliš, a leti ne mariš za me.

Odgovor

Kus pas preko sela pređe, svi ga ljudi u zadnjicu ljube.

Odgovor