Narodne zagonetke

U jednoj kućici trideset devojaka, obučene u bele haljine, sa crvenim kapama.

Šibice

0 2
Podeli zagonetku:

Živo me biće na svet donelo, od mene mrtvog živo postalo.

Odgovor

Šareno ti kolo velju, ni na nebu, ni na zemlji.

Odgovor

Galonja ulježe, rogovi ne mogoše.

Odgovor

Kad ima vode, pije vina; kad nema vode, pije vode.

Odgovor

Vije se kao uzda, uzda nije; kandže ima, mačka nije.

Odgovor

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Odgovor

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor

U crnoj šumi beo proplanak.

Odgovor

Pogodi sledeće slovo u ovom nizu: PSSU

Odgovor

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor

Šuman deda, šuman baba, rodiše dete za lepotu.

Odgovor

Ide putem šilježe, nabubreno čekmeže, istrčaše sve žene da ga vide od želje.

Odgovor