Narodne zagonetke

Ujutro ide na četiri noge, na podne na dve, a uveče na tri.

Dete, čovek u punoj snazi, starac

48 38
Podeli zagonetku:

Zlatni konji, svileni pokrovci.

Odgovor

U rzana dva zrna, u rikače četiri.

Odgovor

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Odgovor

Šilibilići vezu, šilibilići predu, šilibilići režu, šilibilići svakog odevaju, samo sebe gole ostavljaju.

Odgovor

Dva se brata glede preko žive grede.

Odgovor

Na dva panja sto kovača kuju, jedan drugog nimalo ne čuju.

Odgovor

Živo me biće na svet donelo, od mene mrtvog živo postalo.

Odgovor

Četiri brata kuću grade, ali bez petog ne mogu da je načine.

Odgovor

Uveče zlatno proso prosu, a ujutro sve pokupi.

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata; ko god mu pristupi, duduk mu poljubi.

Odgovor

Voćku tresem ovde, a rod na po sata daleko pada.

Odgovor

Iz drvene matere tri gvozdena sina vire.

Odgovor