Narodne zagonetke

Ujutro ide na četiri noge, na podne na dve, a uveče na tri.

Dete, čovek u punoj snazi, starac

37 29
Podeli zagonetku:

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Kus pas preko sela pređe, svi ga ljudi u zadnjicu ljube.

Odgovor

Imadoh dva brata: dok bejahu slepi, vrlo mi lepi, a čim progledaju, ne valjaju.

Odgovor

Decu ne rađa, a tovar nosi.

Odgovor

Iščupah hrast nasred gore i mesto mu ne mogu naći.

Odgovor

Zaklato, odrto, ide kući pevajući.

Odgovor

Ja sam oko bez okca i zaklopca, bez mene je tama po svim sobama.

Odgovor

Deca trče, a otac se još nije rodio.

Odgovor

Gvozden vo, a drveni rogovi.

Odgovor

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Odgovor

Mrtvi nosi živoga preko polja nepočin-polja; ne počinuo dok ne pogodiš.

Odgovor

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor