Narodne zagonetke

Ujutro ide na četiri noge, na podne na dve, a uveče na tri.

Dete, čovek u punoj snazi, starac

2 6
Podeli zagonetku:

Zec more preskoči, a šapice ne umoči.

Odgovor

Pre nego što je Mont Everest otkriven, koja je bila najviša planina na Zemlji?

Odgovor

Šišilo, pipilo, didi baba nakarada, jare kokorljivo.

Odgovor

Suv uđe, mokar izađe.

Odgovor

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor

Lajav delija u procijepu leži.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Crno-crnilo, vrano-vranilo; ako ga ne pogodiš, crevo ti se zgrčilo.

Odgovor

Šarena krava perasta, celoga sela nevesta.

Odgovor

Uteče mi kumbas uz brdašce, niz brdašce; ko mi neće kazati, krvavo mu srdašce.

Odgovor

Jedna glava, a stotinu kapa.

Odgovor

Živi bez tela, govori bez jezika, plače bez duše, smeje se bez radosti; niko ga ne vidi, a svi ga čuju.

Odgovor