Narodne zagonetke

U meni i u gori jedno ime.

List na nozi i list na gori

0 1
Podeli zagonetku:

Useo vrabac mečku.

Odgovor

Šurilo, purilo, šumeralo i oralo, desili, pisili, šala pop, na te lop.

Odgovor

U bunaru vatra gori.

Odgovor

Što god od tebe više kidam, to sam sve veća.

Odgovor

Biser se momi niz lice roni. Znaš li mi reći  šta momu boli.

Odgovor

Šarena krava perasta, celoga sela nevesta.

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Jedan lije, drugi pije, treći raste.

Odgovor

Ako me čvrsto držiš, biću ti rob, ako me upustiš, iskopaću ti grob.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

Planinska koza se penje uz strmu stenu visoku 60 metara. Svakog minuta, koza može da se popne 3 metra ali zbog nagiba odmah sklizne 2 metra. Koliko vremena će biti potrebno kozi da stigne do vrha?

Odgovor