Narodne zagonetke

U mojega vranca gvozdena jajca.

Beležnik na kantaru

0 0
Podeli zagonetku:

Kriv delija u strani stenje.

Odgovor

Šetala baba okata, nosila sina rogata.

Odgovor

Ako je samo jedna od ovih izjava tačna, koliko ćerki ja imam?

  • Imam više od 10 ćerki
  • Imam manje od 10 ćerki
  • Imam barem jednu ćerku
Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Crven trči po putiću, u crvenom kaputiću, a sve viče “Aj, aj, divan ti sam ja!”

Odgovor

Uvek ječi, a bolesno nije.

Odgovor

Čeljad pohvatah, kuća mi pobeže kroz prozore.

Odgovor

Ja oterah na vodu vola siva, a doterah bela.

Odgovor

Dva brata i dvije seje kolo vode: jedan brat nas cvijećem posiplje, drugi brat nas žitom obasiplje; prva seja vino toči, druga seja vodu lijeva.

Odgovor

Zimi putuje, leti planduje.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor