Narodne zagonetke

U mojega vranca gvozdena jajca.

Beležnik na kantaru

0 1
Podeli zagonetku:

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata.

Odgovor

Duše nema, duše nosi.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Moj doro svu noć prejezdi, a zemlju ne taknu.

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata; ko god mu pristupi, duduk mu poljubi.

Odgovor

Šetala baba okata, nosila sina rogata.

Odgovor

Dođe baba usred luga, sa šezdeset i tri zuba, i obori četiri duba.

Odgovor

Ja oterah na vodu vola siva, a doterah bela.

Odgovor

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

U sobi teše, a iverje van pada.

Odgovor

Veće od konja, manje od magareta.

Odgovor