Narodne zagonetke

U mojega vranca gvozdena jajca.

Beležnik na kantaru

0 1
Podeli zagonetku:

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor

K soli ide, soli neće; k vodi ide, vode neće.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Lončić, tarančić, nit se kuva, niti vri, ceo svet othrani.

Odgovor

Da bi se izgradio najveći oblakoder na svetu potrebno je 7 godina. Svake godine radnici dupliraju njegovu visinu. Koliko godina je potrebno da bi oblakoder dostigao polovinu svoje maksimalne visine?

Odgovor

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

Ja sam mlad, tanak, lep, kad putujem imam rep. Što god idem dalje, mog repa sve manje. Izgubim ga putujući, pa bez repa dođem kući.

Odgovor

Vanja ima 6 pari crnih rukavica i 6 pari braon rukavica u fioci. Ako je Vanja u potpunom mraku, i želi da izvuče par rukavica iste boje (levu i desnu), iz koliko pokušaja (koliko izvučenih rukavica) će to moći da uradi?

Odgovor

Aleno, maleno, cara s konja sjahalo.

Odgovor

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor

Moj doro svu noć prejezdi, a zemlju ne taknu.

Odgovor

Mrtvo živo rađa.

Odgovor