Narodne zagonetke

U mojega vranca gvozdena jajca.

Beležnik na kantaru

0 1
Podeli zagonetku:

Lete nebom banovi, kao carski gradovi, sobom torbe ne nose, niti hoće da prose.

Odgovor

Što ima više nogu, tim lakše diše.

Odgovor

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor

Šareno ti kolo velju, ni na nebu, ni na zemlji.

Odgovor

Golub guče na vrh kuće, plete gaće, putovaće.

Odgovor

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Gurava kobila sve polje pobila.

Odgovor

Jedno ime i u gori i u vodi.

Odgovor

Trista naopako, a trista naoposlom.

Odgovor

Uvek me imaš, ali me uvek i ostavljaš za sobom. Šta sam ja?

Odgovor

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor