Narodne zagonetke

U nas jarac, čudan jarac, u njega su čudni rozi: na jednome zmaj kuje, a na drugom vran graje; ne čuje vran šta zmaj kuje, ni čuje zmaj šta vran graje.

Valjalica i vodenica

0 1
Podeli zagonetku:

Masno je – maslo nije, zeleno je – žuč nije, slatko je – med nije, gorko je – pelin nije.

Odgovor

Biser se momi niz lice roni. Znaš li mi reći  šta momu boli.

Odgovor

Am ti kažem, am ti ne kažem, samo ti se kaže.

Odgovor

Bela kvočka danju piliće rastura; crna kvočka noću piliće sakuplja.

Odgovor

Šarena krava perasta, celoga sela nevesta.

Odgovor

Galonja ulježe, rogovi ne mogoše.

Odgovor

Zaklah vola rebronju, sva mu rebra pojedoh, jedno rebro ostavih – dogodine biće vo.

Odgovor

Stoji kula u polju, kad sneg pade nje nestade.

Odgovor

Divlje i pitomo, bolje se paze nego brat i sestra.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Lajav delija u procijepu leži.

Odgovor

Ja oterah na vodu vola siva, a doterah bela.

Odgovor