Narodne zagonetke

U našega dede sto rupica glede.

Rešeto

3 2
Podeli zagonetku:

Ispred čaira tanjir do tanjira.

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Veliko k’o breg, gorko k’o jed, slatko k’o med.

Odgovor

Veće od konja, manje od magareta.

Odgovor

Delija se bani, sve kadune vabi, kad ne nađe svoju, ne štedi ni moju.

Odgovor

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Odgovor

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Odgovor

Žutonja liže galonju.

Odgovor

Usta nema, a sa svakim zbori.

Odgovor

Majka mršavi, a dete deblja.

Odgovor

Šetala baba okata, nosila sina rogata.

Odgovor

Navrh glave oko.

Odgovor