Narodne zagonetke

U našega dede sto rupica glede.

Rešeto

3 2
Podeli zagonetku:

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor

Malen sam, žestok sam, ako me takneš, znaćeš ko sam.

Odgovor

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Odgovor

Veće od konja, manje od magareta.

Odgovor

Čuješ ga, a ne vidiš ga.

Odgovor

Lajav delija u procijepu leži.

Odgovor

Usta nema, a sa svakim zbori.

Odgovor

Zimi putuje, leti planduje.

Odgovor

Ti ideš, ona ide; ti sediš, ona sedi.

Odgovor

Koga ja poljubim, dugo me pamti.

Odgovor

Dve glave, dve ruke, šest nogu, a samo deset prstiju.

Odgovor