Narodne zagonetke

U našega der delije zlatan ćurak i dimije.

Petao

0 0
Podeli zagonetku:

Lončić, tarančić, nit se kuva, niti vri, ceo svet othrani.

Odgovor

Šareno štapče kroz plot promače.

Odgovor

Iza gore vila graje, nosi vijenac oko glave.

Odgovor

Ispred čaira tanjir do tanjira.

Odgovor

Kućica u gorici, na jednoj nožici.

Odgovor

Bacih štap pod oblak, pa mi pade od oblaka puno kolo devojaka.

Odgovor

Jedno na dvoje ide.

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata; ko god mu pristupi, duduk mu poljubi.

Odgovor

Jedan prut čitav tor oplete.

Odgovor

Ako postoje dva identična blizanca od kojih jedan uvek govori istinu a drugi uvek laže, koje pitanje im treba postaviti da biste odmah znali ko je ko?

Odgovor

Bela se rodi, zelena odraste, crvena umre.

Odgovor

Mrtvo živo tuče.

Odgovor