Logičke zagonetke

Ako je samo jedna od ovih izjava tačna, koliko ćerki ja imam?

  • Imam više od 10 ćerki
  • Imam manje od 10 ćerki
  • Imam barem jednu ćerku

Nemam nijednu ćerku, i tačna je samo izjava da imam manje od 10 ćerki. Kada bih imao barem jednu ćerku, druge dve izjave bi bile tačne i uslov zagonetke ne bi bio ispunjen.

1 1
Podeli zagonetku:

Šišilo, pipilo, didi baba nakarada, jare kokorljivo.

Odgovor

Zemlja zemlju kopa, pa se sama u nju zakopa.

Odgovor

Veliko k’o breg, gorko k’o jed, slatko k’o med.

Odgovor

Zaklah vola rebronju, sva mu rebra pojedoh, jedno rebro ostavih – dogodine biće vo.

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

Na vrančiću kolo igra.

Odgovor

Besna kučka usred gore laje; kad god lane, drveta nestane.

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Divna moma divnim putem ide, divne pesme peva, vrlo pazi gde zalazi.

Odgovor

Klimen visi, pende zja, klimen pendu lepanda.

Odgovor

Begovo vino i kadijino vino u jednu bačvu stalo, a nije se pomešalo.

Odgovor