Logičke zagonetke

Ako je samo jedna od ovih izjava tačna, koliko ćerki ja imam?

  • Imam više od 10 ćerki
  • Imam manje od 10 ćerki
  • Imam barem jednu ćerku

Nemam nijednu ćerku, i tačna je samo izjava da imam manje od 10 ćerki. Kada bih imao barem jednu ćerku, druge dve izjave bi bile tačne i uslov zagonetke ne bi bio ispunjen.

1 1
Podeli zagonetku:

U crnoj šumi beo proplanak.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Crn tata, crna mama, u sredini divota dijete.

Odgovor

Čam čami na čamnim vratima, mrtve gleda, žive čeka.

Odgovor

Danju leti i skače, a noću se ne pomiče.

Odgovor

U jednoj kući oganj gori, a kroz drugu dim izlazi.

Odgovor

Crno-crnilo, vrano-vranilo; ako ga ne pogodiš, crevo ti se zgrčilo.

Odgovor

Hroma svraka sve polje preskaka.

Odgovor

Čovek je kupovao jabuke za 50 dinara, a prodavao ih za 30 dinara. Nakon nekog vremena postao je milioner. Kako je to moguće?

Odgovor

Dođe baba usred luga, sa šezdeset i tri zuba, i obori četiri duba.

Odgovor

U tmini se rodi, u videlo umre.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor