Logičke zagonetke

Ako je samo jedna od ovih izjava tačna, koliko ćerki ja imam?

  • Imam više od 10 ćerki
  • Imam manje od 10 ćerki
  • Imam barem jednu ćerku

Nemam nijednu ćerku, i tačna je samo izjava da imam manje od 10 ćerki. Kada bih imao barem jednu ćerku, druge dve izjave bi bile tačne i uslov zagonetke ne bi bio ispunjen.

1 1
Podeli zagonetku:

Čuča čuči, bega beži, skoči čuča te uhvati begu.

Odgovor

Kada oduzmeš polovinu ovom broju ne ostane ti ništa. Koji je to broj?

Odgovor

Zviždi, a usta nema; trči, a nogu nema; drva trese, a ruku nema.

Odgovor

U nas jarac, čudan jarac, u njega su čudni rozi: na jednome zmaj kuje, a na drugom vran graje; ne čuje vran šta zmaj kuje, ni čuje zmaj šta vran graje.

Odgovor

U škrinjici, vinjici, poji mali vitikos.

Odgovor

Kućica u gorici, na jednoj nožici.

Odgovor

Šuman deda, šuman baba, rodiše dete za lepotu.

Odgovor

Ja oćerah kravu jalovu, a doćerah je doma steonu.

Odgovor

Kuso meče nasred sela kleče, ko ga pita, sve mu pravo reče.

Odgovor

Krivo, debelo, svakom stražnjicu videlo.

Odgovor

Ja uzmem gvozden ključ, te otvorim zelen grad, pa išćeram crna goveda.

Odgovor

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor