Logičke zagonetke

Ako je samo jedna od ovih izjava tačna, koliko ćerki ja imam?

  • Imam više od 10 ćerki
  • Imam manje od 10 ćerki
  • Imam barem jednu ćerku

Nemam nijednu ćerku, i tačna je samo izjava da imam manje od 10 ćerki. Kada bih imao barem jednu ćerku, druge dve izjave bi bile tačne i uslov zagonetke ne bi bio ispunjen.

0 0
Podeli zagonetku:

Drven trbuh, kožna leđa, dlakama govori.

Odgovor

Kad ima vode, pije vina; kad nema vode, pije vode.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Vazdan radi, a hleba i vode ne traži.

Odgovor

Čam čami na čamnim vratima, mrtve gleda, žive čeka.

Odgovor

Što ima više nogu, tim lakše diše.

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor

Moj doro svu noć prejezdi, a zemlju ne taknu.

Odgovor

Šušter gušter na vrh kuće gaće veže.

Odgovor

Golub guče na vrh kuće, plete gaće, putovaće.

Odgovor

Jedan mrtav između dva živa.

Odgovor

Tijelo drveno, a srce kameno.

Odgovor