Logičke zagonetke

Ako je samo jedna od ovih izjava tačna, koliko ćerki ja imam?

  • Imam više od 10 ćerki
  • Imam manje od 10 ćerki
  • Imam barem jednu ćerku

Nemam nijednu ćerku, i tačna je samo izjava da imam manje od 10 ćerki. Kada bih imao barem jednu ćerku, druge dve izjave bi bile tačne i uslov zagonetke ne bi bio ispunjen.

1 2
Podeli zagonetku:

Jedno vrelo na četvoro se razlijeva.

Odgovor

Celi dan meri meso, a celu noć broji zvezde.

Odgovor

Divna moma divnim putem ide, divne pesme peva, vrlo pazi gde zalazi.

Odgovor

Iz neba nicalo, u more ticalo.

Odgovor

Među konje raslo, međ’ đevojke igralo, te im dojke ticalo.

Odgovor

Zlatan golub pod zemljom gukće, raduju mu se sva čeljad iz kuće.

Odgovor

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

Bela kula bez prozora.

Odgovor

Ide ovca preko doca, nosi trista i tri koca.

Odgovor

Što u mene, što u tebe, što u ovce bjelice, što u zrnu pšenice.

Odgovor

Mala baštica sitnim trnjem ograđena.

Odgovor

Što više uzimaš, to više ostaje; što manje uzimaš, to manje ostaje.

Odgovor