Logičke zagonetke

Ako je samo jedna od ovih izjava tačna, koliko ćerki ja imam?

  • Imam više od 10 ćerki
  • Imam manje od 10 ćerki
  • Imam barem jednu ćerku

Nemam nijednu ćerku, i tačna je samo izjava da imam manje od 10 ćerki. Kada bih imao barem jednu ćerku, druge dve izjave bi bile tačne i uslov zagonetke ne bi bio ispunjen.

1 1
Podeli zagonetku:

Lete nebom banovi, kao carski gradovi, sobom torbe ne nose, niti hoće da prose.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Manje od maka, a digne junaka.

Odgovor

Tanano tabanato, a na vrhu granato.

Odgovor

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Odgovor

Ja oćerah kravu jalovu, a doćerah je doma steonu.

Odgovor

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor

Laje – pas nije; sve se oko naše kuće vije, od paščadi se krije.

Odgovor

Ujak ujnu giliče, ujna mu se primiče.

Odgovor

Voda me upali, vatra me ne spali.

Odgovor

Danju leti i skače, a noću se ne pomiče.

Odgovor

Bela kvočka danju piliće rastura; crna kvočka noću piliće sakuplja.

Odgovor