Narodne zagonetke

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Gusan

1 0
Podeli zagonetku:

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Zaklato, odrto, ide kući pevajući.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Mala neva, a golemo testo zakuva.

Odgovor

Besna kučka usred gore laje; kad god lane, drveta nestane.

Odgovor

Veliko k’o breg, gorko k’o jed, slatko k’o med.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Odgovor

Zašto ptice lete na jug kada je jesen?

Odgovor

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor

Veće od konja, manje od magareta.

Odgovor

Dvoje se gledalo, jedno drugog bojalo, oboje brkato, oboje repato.

Odgovor