Narodne zagonetke

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Gusan

1 0
Podeli zagonetku:

Belo je, sneg nije, slatko je, med nije.

Odgovor

U vatri mokro, a u vodi suvo.

Odgovor

Malečko je, crno je, ujkom te zove, a krv ti pije.

Odgovor

Od mene svaka torba postaje lakša. Šta sam ja?

Odgovor

U jedne ptice levo krilo belo, a drugo crno.

Odgovor

Uvek me imaš, ali me uvek i ostavljaš za sobom. Šta sam ja?

Odgovor

Gde naš crvenko leži, onde nikad trava ne niče.

Odgovor

Zobah zopcu od mora do Stambola, nit je mogoh pozobati, niti kome ostaviti.

Odgovor

Živo nije, zemlju rije.

Odgovor

Kad ide u goru, kući gleda; a kad ide kući, u goru gleda.

Odgovor

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

Stoji kula u polju, kad sneg pade nje nestade.

Odgovor