Narodne zagonetke

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Gusan

1 0
Podeli zagonetku:

Žuti prasci polegali u kaci.

Odgovor

U našega ćaće devetoro braće.

Odgovor

Dvadeset panjića; na svakom panjiću – tanjirić.

Odgovor

Što god od tebe više kidam, to sam sve veća.

Odgovor

Devojka nosi sto košulja, dunu vetar – gola stražnjica.

Odgovor

U jednoj kućici trideset devojaka, obučene u bele haljine, sa crvenim kapama.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Čuješ ga, a ne vidiš ga.

Odgovor

Ide ovca preko doca, nosi trista i tri koca.

Odgovor

Dva se brata vazdan biju, noću se celivaju.

Odgovor

Crno malo na vrata stalo. Niti laje, niti ujeda, a u kuću nikoga ne pušta.

Odgovor

Mrtva jarčina preko svega sela glas pušta.

Odgovor