Logičke zagonetke

Imam mnogo zuba, ali ne mogu da grizem. Šta sam ja?

Češalj

2 2
Podeli zagonetku:

Šuman deda, šuman baba, rodiše dete za lepotu.

Odgovor

Žutonja liže galonju.

Odgovor

Bradu nosi – vetar nije, torbu ima – prosjak nije, rupu traži – miš nije.

Odgovor

Žuti prasci polegali u kaci.

Odgovor

Dva lokvanja oko panja.

Odgovor

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Vazdan radi, a hleba i vode ne traži.

Odgovor

Gde naš crvenko leži, onde nikad trava ne niče.

Odgovor

Rupelov grifon je ptica koja može da dostigne najveću visinu u letu. Nekada se dešavalo da ih uoče piloti mlaznih aviona. Do koje visine ove ptice mogu leteti?

Odgovor

Dvoje ljudi je rođeno istog trenutka, ali imaju različite rođendane.

Kako je to moguće?

Odgovor

Žena carica, muž lenština, deca radnici.

Odgovor