Logičke zagonetke

Uvek sam ispred tebe i nikad nisam iza tebe. Šta sam ja?

Budućnost

11 2
Podeli zagonetku:

Švićko tera niz prisoje svinje.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Jedan mrtav između dva živa.

Odgovor

U škrinjici, vinjici, poji mali vitikos.

Odgovor

Jedna porodica želi da prođe kroz mračan tunel. Otac može da prođe za 1 minut, majka za 2 minuta, sin za 4 minuta i ćerka za 5 minuta. Kroz tunel može da prođe najviše dvoje ljudi istovremeno, krećući se brzinom sporijeg. Imaju jednu lampu i dovoljno baterija da lampa izdrži još 12 minuta. Tunel je previše opasan da bi se njime kretali bez lampe.

Odgovor

U glavi mi popuhuju, a u rebra pokuckuju, repom jade odušuju.

Odgovor

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor

Što ima više nogu, tim lakše diše.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Mala neva, a golemo testo zakuva.

Odgovor

Maleno grnence, slatko varivce.

Odgovor

Da je žena, nije žena; da je čovek, nije čovek; pređu prede, platno tka, a ipak go ide.

Odgovor