Logičke zagonetke

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Majica

1 0
Podeli zagonetku:

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Odgovor

Četiri brata putem jure, jedan drugog ne može da stigne.

Odgovor

Pošto cigarete ne mogu biti ispušene do kraja, beskućnik koji skuplja opuške na ulici pravi cigarete od njih. Od svakih 5 opušaka moguće je napraviti jednu cigaretu. Ako je beskućnik danas skupio 25 opušaka, koliko cigareta će moći da napravi?

Odgovor

Gde naš crvenko leži, onde nikad trava ne niče.

Odgovor

Upirući prstom u čoveka, žena je rekla: “Njegova majka je jedina ćerka moje majke.” U kom srodstvu su ovaj čovek i ova žena?

Odgovor

Uteče mi kumbas uz brdašce, niz brdašce; ko mi neće kazati, krvavo mu srdašce.

Odgovor

Četvorica živa jednog mrtvog vuku; on se krije i u zemlju rije.

Odgovor

Danju klanja, noću zvezde broji.

Odgovor

U našega der delije zlatan ćurak i dimije.

Odgovor

Usta ima, a ne govori; noge ima, a ne ide; glavu ima, a ne misli.

Odgovor

Crn tata, crna mama, u sredini divota dijete.

Odgovor

Iza gore vila graje, nosi vijenac oko glave.

Odgovor