Logičke zagonetke

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Majica

0 0
Podeli zagonetku:

Zuba nema, ruku nema, a opet hvata i ujeda.

Odgovor

Koga ja poljubim, dugo me pamti.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Ako nema, ružen je, ako ima, bijen je.

Odgovor

U bunaru vatra gori.

Odgovor

Crno malo na vrata stalo. Niti laje, niti ujeda, a u kuću nikoga ne pušta.

Odgovor

Drvena mati, železna deca.

Odgovor

I dva trup-trup, i dva lup-lup, i dva gledaju, i dva slušaju, i deveti majbaša.

Odgovor

Bela kula bez prozora.

Odgovor

Drven deda koze tera.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Ja udarih gvozdenim maljem u Kamen-grad, iz njega skoči Devenduka kralj i primi se u Mekiš-grad.

Odgovor