Logičke zagonetke

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Majica

0 0
Podeli zagonetku:

Leži vila usred vira; čeka svoje sinove iz bijelih gradova.

Odgovor

Klinda visi, pende zja; skoči klinde te uđe u pende.

Odgovor

Doleteše ptice bez perja, padoše na drvo bez lišća; dolete momče bez usta, pojede ptice bez perja.

Odgovor

Drvena rebra, a prteno srce.

Odgovor

U jednoj kućici trideset devojaka, obučene u bele haljine, sa crvenim kapama.

Odgovor

Kroz goru ide, a ne šušti.

Odgovor

Uđe golo u rutavo.

Odgovor

Studeno i ledeno, a devojci srce greje.

Odgovor

Tri sestre i četiri brata idu zajedno jedno za drugim, a nikad se ne dostignu.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Lajav delija u procijepu leži.

Odgovor

Zašto ptice lete na jug kada je jesen?

Odgovor