Logičke zagonetke

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Majica

0 0
Podeli zagonetku:

Kada stvari pođu naopako, na šta uvek možeš da računaš?

Odgovor

Kuka, a nije joj muka.

Odgovor

Aleksa je otac Cveti a Dragan je sin Bojani. Zoran je brat Aleksi. Ako je Cveta sestra Draganu, u kom su srodstvu Bojana i Zoran.

Odgovor

Šaren šiba po dubima, nosi smrcu u zubima.

Odgovor

Šišilo, pipilo, didi baba nakarada, jare kokorljivo.

Odgovor

Tatino dete, mamino dete, a ničiji sin.

Odgovor

Zapliva ptica dugorepica, prepliva more, a krila ne skvasi.

Odgovor

Miš medveda sveza.

Odgovor

Maleno grnence, slatko varivce.

Odgovor

U odaji kreše, a napolju varnice iskaču.

Odgovor

Laje – pas nije; sve se oko naše kuće vije, od paščadi se krije.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor