Logičke zagonetke

Kupujemo ih da bi jeli, ali ne jedemo ih?

Tanjir, kašika, viljuška i nož

1 0
Podeli zagonetku:

Mrtva jarčina preko svega sela glas pušta.

Odgovor

Mala sam, glatka sam, jedno uvo imam, ali bez mene sav svijet ne može da bude.

Odgovor

Trkom trči šarka preko polja žarka, drvena repa, gvozdena kljuna.

Odgovor

Dve koke pod strehom čuče, niti kisnu nit’ pod njih poteče, a svagda su mokre.

Odgovor

Šest nogu, a dve glave.

Odgovor

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Odgovor

Švićko tera niz prisoje svinje.

Odgovor

Šetala baba okata, nosila sina rogata.

Odgovor

Mrkonja se i galonja po nebu jalovili, nama pretili.

Odgovor

Šilibilići vezu, šilibilići predu, šilibilići režu, šilibilići svakog odevaju, samo sebe gole ostavljaju.

Odgovor

Šta je to manje od mravljih usta?

Odgovor

Šaren šiba po dubima, nosi smrcu u zubima.

Odgovor