Logičke zagonetke

Kupujemo ih da bi jeli, ali ne jedemo ih?

Tanjir, kašika, viljuška i nož

0 0
Podeli zagonetku:

Dva brata kolo vode, dvije seje uz njih hode.

Odgovor

Krećeš na crveno, a staješ na zeleno. Šta je to?

Odgovor

Čuješ ga, a ne vidiš ga.

Odgovor

Zviždi, a usta nema; trči, a nogu nema; drva trese, a ruku nema.

Odgovor

Beo pas na kući leži.

Odgovor

Ujutro ide na četiri noge, na podne na dve, a uveče na tri.

Odgovor

Kroz goru ide, a ne šušti.

Odgovor

U gorici na jednoj nožici.

Odgovor

Bela njiva, crno seme, mudra glava koja seje.

Odgovor

Biser se momi niz lice roni. Znaš li mi reći  šta momu boli.

Odgovor

Crven jarac po košari skače.

Odgovor

Galonja ulježe, rogovi ne mogoše.

Odgovor