Logičke zagonetke

Kupujemo ih da bi jeli, ali ne jedemo ih?

Tanjir, kašika, viljuška i nož

1 0
Podeli zagonetku:

Dole pasja šapa, na vrh đavolji perčin, a u sredi božji blagoslov.

Odgovor

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor

Vipoje poji, na koplju stoji; da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

Odgovor

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor

Bacih štap pod oblak, pa mi pade od oblaka puno kolo devojaka.

Odgovor

Jedan prut čitav tor oplete.

Odgovor

Zaklah vola rebronju, sva mu rebra pojedoh, jedno rebro ostavih – dogodine biće vo.

Odgovor

Dolete vrana u selo iz luga, te požnje srpom brata i druga.

Odgovor

Klinda visi, pende zja; skoči klinde te uđe u pende.

Odgovor

U naše kučke oko na repu.

Odgovor

Leži vo galonja, dođe vo bjelonja, pa ga poćera.

Odgovor

Šta je crno kada ga kupiš, crveno kada ga koristiš, a sivo kada ga bacaš?

Odgovor