Logičke zagonetke

Kupujemo ih da bi jeli, ali ne jedemo ih?

Tanjir, kašika, viljuška i nož

1 0
Podeli zagonetku:

I u mene, i u tebe, i u šupca i u lukca, a i u drvene palice.

Odgovor

Zašto ptice lete na jug kada je jesen?

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Čuvam blago ako mene čuvaju.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

U jednoj kući oganj gori, a kroz drugu dim izlazi.

Odgovor

Zvono, a ne zvoni.

Odgovor

Jedno na dvoje ide.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Divna moma divnim putem ide, divne pesme peva, vrlo pazi gde zalazi.

Odgovor

Jedna glava, a stotinu kapa.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor