Narodne zagonetke

U našega soldata sva košulja od zlata; ko god mu pristupi, duduk mu poljubi.

Krčag s vodom

0 0
Podeli zagonetku:

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Lipu sekoh jedno leto, sekoh lipu drugo leto, sekoh lipu treće leto – a sva lipa jednolika.

Odgovor

U vodi se vide, a u vodi nisu.

Odgovor

Što sam dug, da sam prav, do neba bi dohvatio.

Odgovor

Iz malena neba sneg pada.

Odgovor

Mrtva kobila kraj puta leži, a iz nje živi mravi izlaze.

Odgovor

Žutonja liže galonju.

Odgovor

Ako nema, ružen je, ako ima, bijen je.

Odgovor

Kriv delija u strani stenje.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Matematička zagonetka - petokraka

Odgovor

Uđe golo u rutavo.

Odgovor

Kuća bez vrata i prozora, a u njoj meso i kosti rastu.

Odgovor