Narodne zagonetke

U našega tatice vrlo malo bradice i to na vrh stražnjice.

Luk

0 0
Podeli zagonetku:

Crvendaka aka, po potoku skaka, crvena mu kapica, na vr’ mu krastica.

Odgovor

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

Iz malena neba sneg pada.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

Jedna hala samo jednu kost ima.

Odgovor

Čuješ ga, a ne vidiš ga.

Odgovor

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Odgovor

Bela kvočka danju piliće rastura; crna kvočka noću piliće sakuplja.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Usred sobe razapet vuk.

Odgovor

Jovan je prekjuče imao 17 godina, a sledeće godine će imati 20. Kako je to moguće?

Odgovor

Belo kao guska, ide kao guska, dreči kao guska, a nije guska.

Odgovor