Narodne zagonetke

Beli konj sve polje preleti, kopita ne skvasi.

Mesec

0 0
Podeli zagonetku:

U danu ga nigde živa nema; noću peva tanko glasovito, a sa kopljem bode ponosito.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Voćku tresem ovde, a rod na po sata daleko pada.

Odgovor

Mala usta ima, ali može mnogo da popije.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

Motovilo vilo, po gori hodilo, ni vode pilo, ni trave paslo, opet sito doma došlo.

Odgovor

Crven trči po putiću, u crvenom kaputiću, a sve viče “Aj, aj, divan ti sam ja!”

Odgovor

U našega ćaće devetoro braće.

Odgovor

Kad primetneš, manje je; kad odmetneš, više je.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

Dva se brata vazdan biju, noću se celivaju.

Odgovor

Iz mene niklo, u tebe uprlo.

Odgovor