Narodne zagonetke

U našega ćaće okićene gaće.

Petao

0 0
Podeli zagonetku:

Ana i Marija su igrale tenis. Opklada za svaki meč je bila 100 dinara. Ana je pobedila tri puta, ali je Marija na kraju dobila 500 dinara. Koliko mečeva  su devojke odigrale?

Odgovor

Celi dan meri meso, a celu noć broji zvezde.

Odgovor

Kad đed babi pušta krv, jedva pod njom osta živ.

Odgovor

Kad ide u goru, kući gleda; a kad ide kući, u goru gleda.

Odgovor

Ako je samo jedna od ovih izjava tačna, koliko ćerki ja imam?

  • Imam više od 10 ćerki
  • Imam manje od 10 ćerki
  • Imam barem jednu ćerku
Odgovor

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Odgovor

Jedno ostavih, a sto nađoh.

Odgovor

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

Na vrhu je okato, na sredini bokato, a jezikom žerav zoblje.

Odgovor

Uđe golo u rutavo.

Odgovor

Kad ima vode, pije vina; kad nema vode, pije vode.

Odgovor

I u mene, i u tebe, i u šupca i u lukca, a i u drvene palice.

Odgovor