Narodne zagonetke

U našega ćaće okićene gaće.

Petao

1 0
Podeli zagonetku:

Što u mene, što u tebe, što u ovce bjelice, što u zrnu pšenice.

Odgovor

Dva brata kolo vode, dvije seje uz njih hode.

Odgovor

Živ živuljak, a živo meso najvoli.

Odgovor

Lonac goveđi, zaklop bravlji, a meso junačko.

Odgovor

Danju sam laž, a noću istina. Šta sam ja?

Odgovor

Cigulin ciči u lugu, da nije cigulina u lugu, svi bi ljudi bili za rugu.

Odgovor

Drvena rebra, a prteno srce.

Odgovor

Crno, malo, nevaljalo, svemu svetu dodijalo.

Odgovor

Gvozden vo, a drveni rogovi.

Odgovor

Bela se rodi, zelena odraste, crvena umre.

Odgovor

Manje od maka, a digne junaka.

Odgovor

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor