Narodne zagonetke

U našeg mačka rep do Čačka.

Put

1 1
Podeli zagonetku:

Tatino dete, mamino dete, a ničiji sin.

Odgovor

Čuvam blago ako mene čuvaju.

Odgovor

Dve glave i dve duše dve noge nose.

Odgovor

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Bezubo prase junačku glavu popase.

Odgovor

Pogodi sledeće slovo u ovom nizu: PSSU

Odgovor

Zimi me grliš, a leti ne mariš za me.

Odgovor

Manje veće premeće.

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Ja uhvatih za prteno, a prteno za drveno, a drveno za gvozdeno, a gvozdeno za mjedeno.

Odgovor

Dva brata kolo vode, dvije seje uz njih hode.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor