Narodne zagonetke

U našeg mačka rep do Čačka.

Put

1 1
Podeli zagonetku:

Čovek je kupovao jabuke za 50 dinara, a prodavao ih za 30 dinara. Nakon nekog vremena postao je milioner. Kako je to moguće?

Odgovor

Živi bez tela, govori bez jezika, plače bez duše, smeje se bez radosti; niko ga ne vidi, a svi ga čuju.

Odgovor

Begovo vino i kadijino vino u jednu bačvu stalo, a nije se pomešalo.

Odgovor

Iva se vozi na tankoj lozi, sam se Bog čudi kako s’ Iva vozi na tankoj lozi.

Odgovor

Dve zmije putem idu, a nikad jedna drugu ne mogu stići ni prestići.

Odgovor

Usta nema, a sa svakim zbori.

Odgovor

Gde naš crvenko leži, onde nikad trava ne niče.

Odgovor

Ptica crnica, celom svetu krvnica.

Odgovor

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Odgovor

Zacili, zamili, učini selo veselo.

Odgovor

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Odgovor

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Odgovor