Narodne zagonetke

U našeg mačka rep do Čačka.

Put

1 1
Podeli zagonetku:

Živ živuljak, a živo meso najvoli.

Odgovor

U naše kučke oko na repu.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Zapliva ptica dugorepica, prepliva more, a krila ne skvasi.

Odgovor

Crno uže po zemlji puže.

Odgovor

I dva trup-trup, i dva lup-lup, i dva gledaju, i dva slušaju, i deveti majbaša.

Odgovor

Lonac vri nasred polja; niti u njemu vode ima, niti pod njim vatre ima, a sve vri, nikad ne prestaje.

Odgovor

Jedan prut čitav tor oplete.

Odgovor

Vazdan radi, a hleba i vode ne traži.

Odgovor

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor

Za stolom sede 2 majke, 2 ćerke, 1 baka i 1 unuka. Koliko je osoba za stolom?

Odgovor

Dva brata preko polja trče, jedan drugoga dostignuti ne može dok oba na kraj ne dođu.

Odgovor