Narodne zagonetke

U našeg mačka rep do Čačka.

Put

1 1
Podeli zagonetku:

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor

Dođe junak go i bos, skoči s mene vrh žene.

Odgovor

Žena carica, muž lenština, deca radnici.

Odgovor

Šušter gušter na vrh kuće gaće veže.

Odgovor

Devojka nosi sto košulja, dunu vetar – gola stražnjica.

Odgovor

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Odgovor

Krivo drvo zemlju drži.

Odgovor

Imam mnogo zuba, ali ne mogu da grizem. Šta sam ja?

Odgovor

U repu mu pamet.

Odgovor

Ja uhvatih za prteno, a prteno za drveno, a drveno za gvozdeno, a gvozdeno za mjedeno.

Odgovor

Mrtva kobila kraj puta leži, a iz nje živi mravi izlaze.

Odgovor

Zacili, zamili, učini selo veselo.

Odgovor