Narodne zagonetke

U našeg mačka rep do Čačka.

Put

1 0
Podeli zagonetku:

Zapliva ptica dugorepica, prepliva more, a krila ne skvasi.

Odgovor

Živ živuljak, a živo meso najvoli.

Odgovor

Iz mene niklo, u tebe uprlo.

Odgovor

Manje od maka, a digne junaka.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Rupelov grifon je ptica koja može da dostigne najveću visinu u letu. Nekada se dešavalo da ih uoče piloti mlaznih aviona. Do koje visine ove ptice mogu leteti?

Odgovor

Kućica u gorici, na jednoj nožici.

Odgovor

Dva brata kolo vode, dvije seje uz njih hode.

Odgovor

Zobah zopcu od mora do Stambola, nit je mogoh pozobati, niti kome ostaviti.

Odgovor

Ujutro ide na četiri noge, na podne na dve, a uveče na tri.

Odgovor

Jedna gruda voska, celom svetu dosta.

Odgovor

Robert je pobedio u trci ali je pehar dobio neko drugi. Zašto?

Odgovor