Narodne zagonetke

U naše tete suknja do pete, ni koncem sašivena, ni iglom prošivena.

Ovca i runo

0 0
Podeli zagonetku:

Ujak ujnu giliče, ujna mu se primiče.

Odgovor

Zašto mi to zašto: ono na ono; ono u ono; ono kroz ono; ono pod ono.

Odgovor

Iščupah hrast nasred gore i mesto mu ne mogu naći.

Odgovor

Od mene svaka torba postaje lakša. Šta sam ja?

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Odgovor

Zimi putuje, leti planduje.

Odgovor

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Odgovor

Uveče zatuci, izjutra izvuci.

Odgovor

Šušter gušter na vrh kuće gaće veže.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Živo bilo i živo hranilo, a sada žive nosi.

Odgovor