Narodne zagonetke

U repu mu pamet.

Kantar

0 0
Podeli zagonetku:

Mala neva, a golemo testo zakuva.

Odgovor

Šilibilići vezu, šilibilići predu, šilibilići režu, šilibilići svakog odevaju, samo sebe gole ostavljaju.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Dudulija svira, tankosava igra, sva se gora ljulja.

Odgovor

Uvek ječi, a bolesno nije.

Odgovor

Kad ide u goru, kući gleda; a kad ide kući, u goru gleda.

Odgovor

Druge zove, sebe ne čuje.

Odgovor

Upirući prstom u čoveka, žena je rekla: “Njegova majka je jedina ćerka moje majke.” U kom srodstvu su ovaj čovek i ova žena?

Odgovor

Makaze imam, krojač nisam; u vodi živim, riba nisam; oklop imam, vojnik nisam.

Odgovor

Šuto june kroz goru gudi.

Odgovor

Ja oterah na vodu vola siva, a doterah bela.

Odgovor

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Odgovor