Narodne zagonetke

U repu mu pamet.

Kantar

0 0
Podeli zagonetku:

U danu ga nigde živa nema; noću peva tanko glasovito, a sa kopljem bode ponosito.

Odgovor

Danju sam laž, a noću istina. Šta sam ja?

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Konj s tovarom u kuću ulazi i izlazi, a rep mu nikad ne ulazi.

Odgovor

Gujina glava, gospodsko ruho, arapske noge.

Odgovor

Ćoravi vide zeca, kljasti ga uhvati, a goli ga sakri i kući donese.

Odgovor

Dva se brata vazdan biju, noću se celivaju.

Odgovor

U crnoj šumi beo proplanak.

Odgovor

Što u mene, što u tebe, što u ovce bjelice, što u zrnu pšenice.

Odgovor

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor

U tmini se rodi, u videlo umre.

Odgovor

Ja oterah na vodu vola siva, a doterah bela.

Odgovor