Narodne zagonetke

U repu mu pamet.

Kantar

0 0
Podeli zagonetku:

Živo u kući, a na kući ni vrata, ni prozora.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Živ živuljak, a živo meso najvoli.

Odgovor

U vatri mokro, a u vodi suvo.

Odgovor

Sto oka vode, sto oka soli, to varivo ne može da osoli.

Odgovor

Vije se kao uzda, uzda nije; kandže ima, mačka nije.

Odgovor

Zapliva ptica dugorepica, prepliva more, a krila ne skvasi.

Odgovor

Crvendaka aka, po potoku skaka, crvena mu kapica, na vr’ mu krastica.

Odgovor

Stari Arapin je želeo da ostavi svoje bogatstvo jednom od dvojice sinova. Predložio je da se trkaju kamilama, a da vlasnik kamile koja poslednja stigne na cilj osvoji bogatstvo. Dva brata su danima lutala po pustinji ne želeći da stignu prvi, jer ko stigne prvi ostaje bez ičega. Pošto je ovo moglo da traje u nedogled, a sinovi su bili gladni i žedni u pustinji, upitali su mudrog čoveka za savet. Kada im je dao savet, skočili su na kamile i silovitom brzinom se uputili ka cilju. Šta im je mudri čovek rekao?

Odgovor

Ja udarih gvozdenim maljem u Kamen-grad, iz njega skoči Devenduka kralj i primi se u Mekiš-grad.

Odgovor

Četiri roga, jedna noga, tovar nose, svi se voze.

Odgovor

Ćoravi vide zeca, kljasti ga uhvati, a goli ga sakri i kući donese.

Odgovor