Narodne zagonetke

U odaji kreše, a napolju varnice iskaču.

Razgovor

0 0
Podeli zagonetku:

Dva dola krivodola, među njima zmaj leži.

Odgovor

Kućica u gorici, na jednoj nožici.

Odgovor

Od mene svaka torba postaje lakša. Šta sam ja?

Odgovor

Mesan ražanj, gvozdeno pecivo.

Odgovor

Bele koke ispod strehe vire.

Odgovor

Dva lokvanja oko panja.

Odgovor

Bije te povazdan, a ne vidiš ga.

Odgovor

Suv uđe, mokar izađe.

Odgovor

Dovuče se šigo-migo, za njim brkov sitno-hitro; da ne bi babine rupe, upade u brkove ruke.

Odgovor

Ja rodio moju majku, a moja majka mene.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Upirući prstom u čoveka, žena je rekla: “Njegova majka je jedina ćerka moje majke.” U kom srodstvu su ovaj čovek i ova žena?

Odgovor