Narodne zagonetke

U odaji kreše, a napolju varnice iskaču.

Razgovor

0 1
Podeli zagonetku:

Motovilo vilo, po gori hodilo, ni vode pilo, ni trave paslo, opet sito doma došlo.

Odgovor

Jedno na dvoje ide.

Odgovor

U rzana dva zrna, u rikače četiri.

Odgovor

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor

Crven ćaća u hrastovih gaća.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Dvoje se gledalo, jedno drugog bojalo, oboje brkato, oboje repato.

Odgovor

Mrtvo živo rađa.

Odgovor

U sobi teše, a iverje van pada.

Odgovor

Leposava, lepana, lepa sina rodila i unuka mahnita.

Odgovor

Česta gora čestana, pod čestanom poljana, pod poljanom dva vira, pod dva vira otkosje, pod otkosjem sipilo, pod sipilom jamilo, pod jamilom gledilo.

Odgovor

Dođe junak go i bos, skoči s mene vrh žene.

Odgovor