Narodne zagonetke

U rzana dva zrna, u rikače četiri.

Vime u kobile i krave

1 0
Podeli zagonetku:

Četiri brata kuću grade, ali bez petog ne mogu da je načine.

Odgovor

Vanja ima 6 pari crnih rukavica i 6 pari braon rukavica u fioci. Ako je Vanja u potpunom mraku, i želi da izvuče par rukavica iste boje (levu i desnu), iz koliko pokušaja (koliko izvučenih rukavica) će to moći da uradi?

Odgovor

Crn tata, crna mama, u sredini divota dijete.

Odgovor

Mrtvi rodiše živoga.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Lipu sekoh jedno leto, sekoh lipu drugo leto, sekoh lipu treće leto – a sva lipa jednolika.

Odgovor

Sto oka vode, sto oka soli, to varivo ne može da osoli.

Odgovor

Celi dan meri meso, a celu noć broji zvezde.

Odgovor

Za ovcama ide, čobanin nije; u lov ide, lovac nije; noću straži, stražar nije.

Odgovor

Šta je to što niko ne želi da ima, ali niko ne želi ni da izgubi?

Odgovor

Mrtva kobila kraj puta leži, a iz nje živi mravi izlaze.

Odgovor

Četiri četirka i dva leptirka, nad njima erak vije perak.

Odgovor