Narodne zagonetke

U rzana dva zrna, u rikače četiri.

Vime u kobile i krave

1 0
Podeli zagonetku:

Zid zidosan, var varosan, nigde zvirku nema.

Odgovor

Ulaziš kroz jednu rupu, a izlaziš kroz tri. Kada si ušao, spreman si da izađeš, ali kad izađeš i dalje si u njemu. Šta je to?

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Bradu nosi – vetar nije, torbu ima – prosjak nije, rupu traži – miš nije.

Odgovor

Glava u gori, rep u moru.

Odgovor

Zapliva ptica dugorepica, prepliva more, a krila ne skvasi.

Odgovor

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Odgovor

Čam čami na čamnim vratima, mrtve gleda, žive čeka.

Odgovor

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

Zašto ptice lete na jug kada je jesen?

Odgovor

Koliko je polje namereno, na njemu su ovce nebrojene, pred njima je Organ čoban, za njima je Lasak pasak.

Odgovor

Dva lokvanja oko panja.

Odgovor