Narodne zagonetke

U rzana dva zrna, u rikače četiri.

Vime u kobile i krave

1 0
Podeli zagonetku:

Ugrkinja vodu nosi, utrci je susretoše, utrkinja zemlji pade, ugrcima vode dade.

Odgovor

U našega dede sto rupica glede.

Odgovor

Ko ga naručuje, ne želi ga; ko ga gradi, ne treba mu; a kom treba, on za njega ne zna.

Odgovor

U našega soldata sva košulja od zlata; ko god mu pristupi, duduk mu poljubi.

Odgovor

Leži vo galonja, dođe vo bjelonja, pa ga poćera.

Odgovor

Ana i Marija su igrale tenis. Opklada za svaki meč je bila 100 dinara. Ana je pobedila tri puta, ali je Marija na kraju dobila 500 dinara. Koliko mečeva  su devojke odigrale?

Odgovor

Crn tata, crna mama, u sredini divota dijete.

Odgovor

Mrtvo živo rađa.

Odgovor

Što god od tebe više kidam, to sam sve veća.

Odgovor

Konj bez glave, put bez trave, beli svet pređe.

Odgovor

Duše nema, a miče se; srce nema, u njem kuca; noge nema, ljude služi.

Odgovor

Deda babu tišti, ispod babe bela pena pišti.

Odgovor