Narodne zagonetke

Useo vrabac mečku.

Katanac na sanduku

1 0
Podeli zagonetku:

Žena carica, muž lenština, deca radnici.

Odgovor

Doleteše ptice bez perja, padoše na drvo bez lišća; dolete momče bez usta, pojede ptice bez perja.

Odgovor

Sedam osoba je imalo sledeći razgovor:

Osoba A: Prekosutra je sreda.

Osoba B: Ne, danas je sreda.

Osoba C: Niste u pravu, sutra je sreda.

Osoba D: Danas nije ni ponedeljak, ni utorak, ni sreda.

Osoba E: Prilično sam siguran da je juče bio četvrtak.

Osoba F: Ne, juče je bio utorak.

Osoba G: Ja jedino znam da juče nije bila subota.

Samo jedna osoba govori istinu. Kog dana se desio ovaj razgovor i ko govori istinu?

Odgovor

Živo bilo i živo hranilo, a sada žive nosi.

Odgovor

Kupujemo ih da bi jeli, ali ne jedemo ih?

Odgovor

Četiri noge ima, ali neće sa mesta da se makne.

Odgovor

Careve dvije seke svakog vide, sebe ne vide.

Odgovor

Gvozden konj, koštan samar, kožni ular.

Odgovor

U našeg mačka rep do Čačka.

Odgovor

Kus pas preko sela pređe, svi ga ljudi u zadnjicu ljube.

Odgovor

Dvoje se gledalo, jedno drugog bojalo, oboje brkato, oboje repato.

Odgovor

Vodom ide, vodu razgovara; gorom ide, goru razgovara.

Odgovor