Narodne zagonetke

Useo vrabac mečku.

Katanac na sanduku

0 0
Podeli zagonetku:

Ide da se kupa, a ostavi trbuh kod kuće.

Odgovor

Galonja ulježe, rogovi ne mogoše.

Odgovor

Svih pet sestara trenutno nešto rade. Ana čita knjigu, Ružica kuva ručak, Katarina igra šah, a Marija pegla veš. Šta radi peta sestra?

Odgovor

Drvena mati, železna deca.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Što je caru na trpezi, to je nama na bunjištu.

Odgovor

Šušter gušter na vrh kuće gaće veže.

Odgovor

Manda mandolina, ključe izgubila, našao ih mesec, otelo mu sunce.

Odgovor

U sobi teše, a iverje van pada.

Odgovor

I bez nogu, i bez ruku, samo sebi drum pravi.

Odgovor

Lonac vri nasred polja; niti u njemu vode ima, niti pod njim vatre ima, a sve vri, nikad ne prestaje.

Odgovor

Zubi gvozdeni, srce prteno, a telo drveno.

Odgovor