Narodne zagonetke

Useo vrabac mečku.

Katanac na sanduku

0 0
Podeli zagonetku:

Gurava kobila sve polje pobila.

Odgovor

Drvena mati, železna deca.

Odgovor

Brat i ja uvek idemo zajedno, iako smo veoma različiti. Njega čuješ, ali mene ne. Mene vidiš, ali njega ne. Ko smo mi?

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Car pade, kapa mu ostade.

Odgovor

Jedan otac ima hiljadu sinova; svakom kapu kupi, a sebi ne može.

Odgovor

Crveno, malo, na putu stajalo, svakog s puta svraćalo.

Odgovor

Zapliva ptica dugorepica, prepliva more, a krila ne skvasi.

Odgovor

Vanja ima 6 pari crnih rukavica i 6 pari braon rukavica u fioci. Ako je Vanja u potpunom mraku, i želi da izvuče par rukavica iste boje (levu i desnu), iz koliko pokušaja (koliko izvučenih rukavica) će to moći da uradi?

Odgovor

Jedno vrelo na četvoro se razlijeva.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor