Narodne zagonetke

U sobi teše, a iverje van pada.

Misao i govor

1 1
Podeli zagonetku:

Moj doro svu noć prejezdi, a zemlju ne taknu.

Odgovor

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

Danju klanja, noću zvezde broji.

Odgovor

Stoji kula u polju, kad sneg pade nje nestade.

Odgovor

Ćoravi vide zeca, kljasti ga uhvati, a goli ga sakri i kući donese.

Odgovor

Zacili, zamili, učini selo veselo.

Odgovor

Konj bez glave, put bez trave, beli svet pređe.

Odgovor

Zaklah vola rebronju, sva mu rebra pojedoh, jedno rebro ostavih – dogodine biće vo.

Odgovor

Malo, garavo, svu noć cara varalo.

Odgovor

Šta je to što niko ne želi da ima, ali niko ne želi ni da izgubi?

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

Iziđe vila iz cerovika, i prosu bezbroj zlatnika.

Odgovor