Narodne zagonetke

U sobi teše, a iverje van pada.

Misao i govor

1 1
Podeli zagonetku:

Ako sam mlad, ostaću mlad, ako sam star, ostaću star. Imam oči, a ne vidim, imam uši, a ne čujem.

Odgovor

Od mene svaka torba postaje lakša. Šta sam ja?

Odgovor

Mene su bili, davili, prebijali i opet sedim s carem.

Odgovor

Brava na kući, lopov u kući.

Odgovor

Beli konj sve polje preleti, kopita ne skvasi.

Odgovor

Zlatni konji, svileni pokrovci.

Odgovor

Zelen tor, bele ovce, gvozden ključ otvara.

Odgovor

Veće od konja, manje od magareta.

Odgovor

Drvena rebra, a prteno srce.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Ja odovud, ti odonud, sastadosmo se na pupčevu polju.

Odgovor

Ja lečim sve, ali sam takođe i najčešći uzrok smrti. Šta sam ja?

Odgovor