Narodne zagonetke

U sobi teše, a iverje van pada.

Misao i govor

1 1
Podeli zagonetku:

Dva čoveka su stajala pored reke. Za obalu je bio privezan čamac u koji može da stane samo jedna osoba, ali ipak su oba čoveka uspela da pređu reku. Kako je to moguće?

Odgovor

Car posla carici četiri jabuke, u svakoj po tri cveta.

Odgovor

Imam jedno lepo devojče, svi je ljube, i ja je ljubim.

Odgovor

Lakomo prase nad grmom pase, dan i noć tiče, a grm se ne miče.

Odgovor

U tmini se rodi, u videlo umre.

Odgovor

Crna buva kuću čuva.

Odgovor

U vatri mokro, a u vodi suvo.

Odgovor

Ako je samo jedna od ovih izjava tačna, koliko ćerki ja imam?

  • Imam više od 10 ćerki
  • Imam manje od 10 ćerki
  • Imam barem jednu ćerku
Odgovor

Celoga veka prede, a žicu mu ne vidiš.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Jedan jezik sve selo prevelo.

Odgovor

Žuto je – smilj nije, zeleno je – jed nije, crveno je – krv nije.

Odgovor