Narodne zagonetke

U sobi teše, a iverje van pada.

Misao i govor

1 1
Podeli zagonetku:

Šilibilići vezu, šilibilići predu, šilibilići režu, šilibilići svakog odevaju, samo sebe gole ostavljaju.

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Koliko kvadrata ima na slici?

Koliko kvadrata ima na slici?

Odgovor

Mamino zjapi, tatino visi. Da nije maminog i tatinog, celo bi selo skapalo.

Odgovor

U rzana dva zrna, u rikače četiri.

Odgovor

Čam čami na čamnim vratima, mrtve gleda, žive čeka.

Odgovor

U našega ćaće devetoro braće.

Odgovor

Car pade, kapa mu ostade.

Odgovor

Šuman deda, šuman baba, rodiše dete za lepotu.

Odgovor

Na vodu ide, a vode ne pije.

Odgovor

Ujutro ide na četiri noge, na podne na dve, a uveče na tri.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor