Narodne zagonetke

U sobi teše, a iverje van pada.

Misao i govor

0 0
Podeli zagonetku:

Jaše rod na nerodu i traži nenikli.

Odgovor

Danju sam laž, a noću istina. Šta sam ja?

Odgovor

Što si od koga čuo, ja sam ti kazao.

Odgovor

Ugrkinja vodu nosi, utrci je susretoše, utrkinja zemlji pade, ugrcima vode dade.

Odgovor

Crvendaka aka, po potoku skaka, crvena mu kapica, na vr’ mu krastica.

Odgovor

Šta je to što niko ne želi da ima, ali niko ne želi ni da izgubi?

Odgovor

Čuješ ga, a ne vidiš ga.

Odgovor

24 brata na jednom konju sede, trčeći lete, a nikada jedan drugoga stići ne može.

Odgovor

U rzana dva zrna, u rikače četiri.

Odgovor

Tri sestre i četiri brata idu zajedno jedno za drugim, a nikad se ne dostignu.

Odgovor

Ja imam jednu ponjavu, svi svit pokrije, samo more ne more.

Odgovor

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor