Narodne zagonetke

Bele pčele na zemlju sele.

Snežne pahuljice

4 1
Podeli zagonetku:

Kad se vidi, ne vidi me niko; a kad se ne vidi, vidi me svako.

Odgovor

Crvendaka aka, po potoku skaka, crvena mu kapica, na vr’ mu krastica.

Odgovor

Dođe baba usred luga, sa šezdeset i tri zuba, i obori četiri duba.

Odgovor

Manda mandolina, ključe izgubila, našao ih mesec, otelo mu sunce.

Odgovor

Zakukuljeno, zamumuljeno, zadevećeno, zadesećeno, ne moga ga niko otkukuljiti, odmumuljiti, oddevetiti, oddesetiti, nego onaj koji ga je zakukuljio, zamumuljio, zadevetio, zadesetio.

Odgovor

Šareno ti kolo velju, ni na nebu, ni na zemlji.

Odgovor

Crno-crnilo, vrano-vranilo; ako ga ne pogodiš, crevo ti se zgrčilo.

Odgovor

Koji broj treba da bude na mestu znaka pitanja?

Odgovor

Iz malena neba sneg pada.

Odgovor

Šarena krava perasta, celoga sela nevesta.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

Kad inje pade, sve se more smrže.

Odgovor