Narodne zagonetke

Usred sobe razapet vuk.

Peć

0 0
Podeli zagonetku:

Celoga veka prede, a žicu mu ne vidiš.

Odgovor

Klimen visi, pende zja, klimen pendu lepanda.

Odgovor

Čuča čuči, bega beži, skoči čuča te uhvati begu.

Odgovor

Zobah zopcu od mora do Stambola, nit je mogoh pozobati, niti kome ostaviti.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Jedna gruda voska, celom svetu dosta.

Odgovor

Ja se zovem kuku i ruz, bez mene vam kuku i lele.

Odgovor

Kad u rupu, prazno ode; kad iz rupe, puno vode.

Odgovor

Mlada sam i zelena, lijepa a malena; ko me takne – kune me.

Odgovor

U danu ga nigde živa nema; noću peva tanko glasovito, a sa kopljem bode ponosito.

Odgovor

Crven ćaća u hrastovih gaća.

Odgovor

U bunaru vatra gori.

Odgovor