Narodne zagonetke

Usta ima, a ne govori; noge ima, a ne ide; glavu ima, a ne misli.

Malo dete, beba

0 0
Podeli zagonetku:

Dve glave, dve ruke, šest nogu, a samo deset prstiju.

Odgovor

Vlasnik vinarije je preminuo i za sobom ostavio 21 bure – 7 buradi punih vinom, sedam buradi do pola punih vinom i 7 praznih buradi. Ako znamo da je vlasnik imao 3 sina i testamentom svima ostavio jednak broj punih, polupunih i praznih buradi, a u podrumu ne postoji sprava za merenje, kako se ona mogu pravilno raspodeliti?

Odgovor

Ja uzmem gvozden ključ, te otvorim zelen grad, pa išćeram crna goveda.

Odgovor

Futa, futa, po kući, pa se skri iza vrata.

Odgovor

I u mene, i u tebe, i u šupca i u lukca, a i u drvene palice.

Odgovor

Kad se pojavim, svakog uplašim; a kad pošaljem moju kćer, svi me blagosiljaju.

Odgovor

Veliko k’o breg, gorko k’o jed, slatko k’o med.

Odgovor

Dva pera vitopera, sa dva rogotala i četiri čokotala.

Odgovor

Živo bukalo, mrtvo u kolu igralo.

Odgovor

Mrtvi nosi živoga preko polja nepočin-polja; ne počinuo dok ne pogodiš.

Odgovor

Kad sin majku nosaše, majka mu o zlu mišljaše.

Odgovor

Šišilo, pipilo, didi baba nakarada, jare kokorljivo.

Odgovor