Narodne zagonetke

Usta ima, a ne govori; noge ima, a ne ide; glavu ima, a ne misli.

Malo dete, beba

0 0
Podeli zagonetku:

Šuman deda, šuman baba, rodiše dete za lepotu.

Odgovor

Koga ja poljubim, dugo me pamti.

Odgovor

Zacili, zamili, učini selo veselo.

Odgovor

Bele koke ispod strehe vire.

Odgovor

Šuto june kroz goru gudi.

Odgovor

Crno-crnilo, vrano-vranilo; ako ga ne pogodiš, crevo ti se zgrčilo.

Odgovor

Devet braće, a jedne gaće.

Odgovor

Galonja ulježe, rogovi ne mogoše.

Odgovor

Zvono, a ne zvoni.

Odgovor

Trgovac putuje od mesta do mesta noseći 3 džaka po 30 krompira. U džak ne može da stane više od 30 krompira. Duž puta, trgovac nailazi na 30 prolaznih tačaka. Na svakoj prolaznoj tački, mora da plati po jedan krompir za svaki džak koji nosi. Koji je maksimalan broj krompira koje može imati sa sobom na kraju ovog puta?

Odgovor

I u mene, i u tebe, i u šupca i u lukca, a i u drvene palice.

Odgovor

Kad sam slep, svak me voli; kad progledam, svak me mrzi.

Odgovor