Narodne zagonetke

Usta ima, a ne govori; noge ima, a ne ide; glavu ima, a ne misli.

Malo dete, beba

0 0
Podeli zagonetku:

Dva podruma, jedan direk.

Odgovor

U našega ćaće okićene gaće.

Odgovor

Živo nije, zemlju rije.

Odgovor

Jedna glava, četiri oka, dva u pećini stoje, a dva na konju jašu.

Odgovor

Drvena rebra, a prteno srce.

Odgovor

Na vrančiću kolo igra.

Odgovor

Koji je najveći broj koji možeš napisati koristeći samo 2 broja, bez ikakvih matematičkih simbola?

Odgovor

Danju leti i skače, a noću se ne pomiče.

Odgovor

Ivan i Aleksa su sportski reporteri koji su se upravo vratili sa takmičenja u karateu na kome su učestvovali Luka, Radovan i Jovan.

U Ivanovom izveštaju piše da je Luka bio prvi, a Radovan drugi.

Aleksin izveštaj kaže da je Jovan bio prvi, a Luka drugi.

Ako znamo da ni Ivanov ni Aleksin izveštaj nije tačan, ali da su i Ivan i Aleksa pogodili jednu i promašili jednu poziciju u plasmanu, koji je tačan plasman takmičara?

Odgovor

Mala baštica sitnim trnjem ograđena.

Odgovor

Tur baba putem ide, na tur babu psi lanuše – tur baba fuk u stupu.

Odgovor

Gurava kobila sve polje pobila.

Odgovor