Narodne zagonetke

Usta nema, a sa svakim zbori.

Kopriva

0 0
Podeli zagonetku:

Žuti prasci polegali u kaci.

Odgovor

Crven jarac po košari skače.

Odgovor

Laje – pas nije; sve se oko naše kuće vije, od paščadi se krije.

Odgovor

Živi bez tela, govori bez jezika, plače bez duše, smeje se bez radosti; niko ga ne vidi, a svi ga čuju.

Odgovor

Šta možeš da napuniš praznih ruku?

Odgovor

Decu ne rađa, a tovar nosi.

Odgovor

Na glavi mu kruna, a na nozi mamuzica, a odstraga perjanica.

Odgovor

Uvek me imaš, ali me uvek i ostavljaš za sobom. Šta sam ja?

Odgovor

Vipoje poji, na koplju stoji; da nije vipoja, ne bi bilo nikoga.

Odgovor

I dva trup-trup, i dva lup-lup, i dva gledaju, i dva slušaju, i deveti majbaša.

Odgovor

Ja imam jednu ponjavu, svi svit pokrije, samo more ne more.

Odgovor

Majka kukrica, otac jaglika, dečica manita.

Odgovor