Narodne zagonetke

Usta nema, a sa svakim zbori.

Kopriva

0 0
Podeli zagonetku:

Bele pčele na zemlju sele.

Odgovor

Kad se Jeka iskokota, zavuče se ispod plota.

Odgovor

Celi dan meri meso, a celu noć broji zvezde.

Odgovor

Živo me biće na svet donelo, od mene mrtvog živo postalo.

Odgovor

Šušubača putem ide, susrete ga šušubač, pa se šćahu šušubati, ma ne dade šuplje gvožđe.

Odgovor

Danju gospođa, noću sluškinja.

Odgovor

Majstorija se vidi, a majstor se ne vidi.

Odgovor

Ako nema, ružen je, ako ima, bijen je.

Odgovor

U rzana dva zrna, u rikače četiri.

Odgovor

Mrtvi rodiše živoga.

Odgovor

Ja oterah na vodu vola siva, a doterah bela.

Odgovor

U crnoj šumi beo proplanak.

Odgovor